Wysokie ogniska – Dariusz Sośnicki w wyborze wierszy

W listopadzie nakładem Wydawnictwa WBPiCAK w Poznaniu ukazał się ponad stustronicowy wybór wierszy Dariusza Sośnickiego Wysokie ogniska. Tom obejmuje utwory od debiutanckiego Marlewa (1994) po ostatnią książkę poetycką Spóźniony owoc radiofonizacji (2014).

Dariusz Sośnicki „Wysokie ogniska” – okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dariusz Sośnicki „Wysokie ogniska” – okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Do Sośnickiego należy podchodzić wiele razy i na wiele sposobów – pisze w posłowiu Paweł Kaczmarski – poezja autora Ikarusa w szczególny sposób skłania do wielokrotnej lektury: jest w ścisłym sensie wielowątkowa. Sośnicki nie proponuje czytelnikowi szeregu gotowych utworów, zamkniętych obrazków, ale splot refleksji, spostrzeżeń i tematów, które rozwijają się w czasie, dojrzewają, wychodzą na pierwszy plan bądź znikają pod powierzchnią codziennego życia. Poezja Sośnickiego zmienia perspektywę, z jakiej spoglądamy na wiersz i na świat – rozluźnia związki w obu tych domyślnych porządkach, przechodząc niejako na drugą stronę poetyckiego realizmu.

Dariusz Sośnicki (ur.1969) – poeta, redaktor czasopism literackich Już jest jutro (1990–1994) i Nowy Nurt (1994–1996). W latach 2005–2013 prowadził dział polskiej prozy w Wydawnictwie W.A.B. Debiutował w 1994 r. tomem Marlewo (nagroda Czasu Kultury za najlepszy debiut poetycki). Do tej pory ukazały się tomy: Ikarus (1998), Mężczyzna w dominie (1999), Symetria (2002, nominacja do Paszportu Polityki), Skandynawskie lato (2005), Folia na wietrze. Wiersze z tomów Marlewo i Ikarus (2007), Państwo P. (2009), O rzeczach i ludziach. Wiersze zebrane 1991–2010 (2011), Spóźniony owoc radiofonizacji (2014). Jest autorem przekładu W.H. Audena W podziękowaniu za siedlisko.

Dariusz Sośnicki Wysokie ogniska
Premiera: listopad 2014 roku
Wydawnictwo WBPiCAK

Dodaj komentarz