• 2014-11-19

Zwierzyniec zaprasza na Krowodrza

Wystawa Zwierzyniec zaprasza – Krowodrza prezentowana będzie w oddziale Dom Zwierzyniecki Muzeum Historycznego Miasta Krakowa od 21 listopada do 8 marca 2015 roku.

„Zwierzyniec zaprasza – Krowodrza” – plakat (źródło: materiały prasowe)

„Zwierzyniec zaprasza – Krowodrza” – plakat (źródło: materiały prasowe)

Zwierzyniec zaprasza – Krowodrza to pierwsza z planowanych wystaw w ramach cyklu. Dom Zwierzyniecki – Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – będzie zapraszał dawne gminy, a dziś dzielnice Krakowa na Zwierzyniec. W salach wystawowych obok niewielkiej ekspozycji stałej o Zwierzyńcu będą prezentowane dzieje tych miejscowości, ukazywana ich specyfika i odrębność, a jednocześnie to, co je połączyło, wspólne tradycje i rozwój w ramach Wielkiego Krakowa.

Cykl rozpoczyna się od Krowodrzy, dlatego że ma ona ze Zwierzyńcem wspólne tradycje. W XIX wieku na przedmieściach zaczynał pojawiać się przemysł, dlatego stawały się one miejscem zamieszkania murarzy, którzy zimą tworzyli m.in. szopki. Obie gminy mają tak samo stare tradycje szopkarskie i tradycje trup kolędniczych, do dziś kultywowane. Wspólne są też tradycje ogrodów i parków – obecnie w tych dzielnicach znajduje się więcej zachowanych terenów zielonych niż w innych częściach Krakowa.

Wystawa przedstawia dzieje wsi i gminy wiejskiej Krowodrzy od początku i pierwszych wzmianek w Akcie Lokacji i innych dokumentach w XIII wieku przez rozwój wsi, włączenie jej do tak zwanego Wielkiego Krakowa w 1910 roku aż po współczesność. Ukazana jest specyfika wsi, zmiany zachodzące na przestrzeni wieków oraz urbanizacja i uprzemysłowienie Krowodrzy już jako dzielnicy Krakowa.

Na parterze w dwóch salach ekspozycyjnych można prześledzić dzieje Krowodrzy poprzez wybrane zagadnienia. W pierwszej sali zaprezentowane są historia i architektura Krowodrzy od początków miejscowości w XIII wieku do 1910 roku; na ekspozycji znajduje się m.in. aranżacja urzędu gminy z herbem Krowodrzy. Zachowane w Archiwum Narodowym w Krakowie księgi gminne, sądowe, kroniki i zbiory dokumentów ilustrują historię i charakter wsi.

W drugiej sali zaprezentowane są dzieje Krowodrzy jako dzielnicy w latach 1910–2014, począwszy od uroczystości włączenia 11 gmin i stworzenia Wielkiego Krakowa. Wydruk umowy przyłączeniowej z zapisem zachowania nazwy Krowodrza po wieczne czasy i zdjęciem pierwszej Rady Miasta Krakowa, w skład której wchodzili przedstawiciele włączonych gmin, jest z jednej strony znakiem świadomości i chęci zachowania tożsamości, a z drugiej konieczności zmian.

W sali na piętrze pokazana jest specyfika Krowodrzy – ogrodnictwo. Krowodrza z rolniczo-ogrodniczej wsi zmieniła się w przedmieście zaopatrujące w warzywa Kraków, Śląsk, a nawet inne miasta austriackie i niemieckie.

Zwierzyniec zaprasza – Krowodrza
Od 21 listopada 2014 roku do 8 marca 2015 roku
Dom Zwierzyniecki w Krakowie
Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Dodaj komentarz