Manifestacja Romantyczna Jerzego Beresia – odtworzenie w Krakowie

22 listopada na płycie Rynku Głównego w Krakowie odbędzie się odtworzenie Manifestacji Romantycznej Jerzego Beresia. Organizatorem jest Wydział Intermediów ASP w Krakowie.

Jerzy Bereś, „Manifestacja Romantyczna”, 2008 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Bereś, „Manifestacja Romantyczna”, 2008 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dzieło to – w intencji nieżyjącego od 2 lat artysty – jest żywym pomnikiem heroicznego zrywu Solidarności z lat 1980-81. Jego pierwsze wykonanie miało miejsce 18 listopada 1981 roku, a zrealizowane przez autora rocznicowe powtórzenia w latach 2006 i 2011.

Akcja odbywa się na płycie Rynku Głównego w Krakowie. Na jej przebieg składa się przejście grupy bezpośrednich uczestników (20-30 osób) i przejazd Wózka Romantycznego (obiekt–pojazd znajdujący się obecnie w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, udostępniony przez muzeum na ten cel) z oddziału MN przy ul. Szczepańskiej na płytę Rynku, przejście wokół Sukiennic z pięcioma przystankami na tej trasie. W każdym miejscu postoju na płycie Rynku malowane są wodną farbą kręgi liter (średnica kręgu ok. 2,5 m), opisujące kolejne dedykacje, a w ich obrębie rozpalane są ogniska. Cała akcja trwać będzie od godziny 16.00 do 18.00.

Kolejne kręgi to w kolejności:

  • Ognisko Nadziei
  • Ognisko Wolności
  • Ognisko Godności
  • Ognisko Miłości
  • Ognisko Prawdy

Warunkiem realizacji jest bezdeszczowa pogoda – ze względu na wymogi konserwatorskie.

Jerzy Bereś, „Manifestacja Romantyczna”, 2008 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Bereś, „Manifestacja Romantyczna”, 2008 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Organizatorem powtórzenia manifestacji Romantycznej jest – zgodnie z wolą Jerzego Beresia – Wydział Intermediów ASP w Krakowie we współdziałaniu z rodziną artysty, Bettiną Bereś i Jerzym Hanuskiem, oraz we współpracy i porozumieniu z Muzeum Narodowym w Krakowie (udostępnienie obiektów i opieka konserwatorska) oraz Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK. Osobą nadzorującą i koordynującą przedsięwzięcie jest niżej podpisany, Artur Tajber – przyjaciel autora, dziekan Wydziału Intermediów, grupą wykonawców kieruje współprowadzący Pracownię Sztuki Performance dr Artur Grabowski.

Odtworzenie Manifestacji Romantycznej Jerzego Beresia
Wydarzenie odbędzie się 22 listopada 2014 roku od godziny 16.00 do 18.00
Rynek Główny w Krakowie

Dodaj komentarz