Marcin Świetlicki. Romantyczny poeta środka

19 listopada w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie odbędzie się dyskusja pt. Marcin Świetlicki. Romantyczny poeta środka, którą poprowadzi doktorant UJ Michał Piętniewicz.

Marcin Świetlicki – okładki tomów poezji (źródło: materiały prasowe)

Marcin Świetlicki – okładki tomów poezji (źródło: materiały prasowe)

Michał Piętniewicz, poeta, krytyk, zaprasza do przedyskutowania nowej interpretacji poezji Marcina Świetlickiego. Świetlicki jest tu nie tylko poetą buntownikiem, ale i bardzo intere­sującym, roman­tycznym z ducha poetą egzystencji, poetą gestu, który szuka czegoś istotnego, co jest ukryte, oraz prawdziwego w rzeczy­wi­stości. Na ile język broni poetę przed samym sobą i przed światem, na ile ta poezja jest wyjściem do świata, rodzajem zapro­szenia, a na ile broni się swoją znakomitą formą przed zawłasz­czeniem przez świat.

W ramach spotkania dyskusja nad wybranymi (rozdanymi wcześniej) wierszami Świetlickiego.

Michał Piętniewicz – jest dokto­rantem litera­tu­ro­znawstwa na Uniwer­sytecie Jagiel­lońskim. Pracuje nad rozprawą doktorską o twórczości Wiesława Myśliw­skiego. Wydał Oddział otwarty jako nagrodę w Połowie (Biuro Literackie, 2008). Jego najnowsza publikacja to Na oścież (Zeszyty Literackie, 2014). Był redaktorem kwartalnika literacko-artystycznego Metafora w roku 2012. Wyróżniany w kilku konkursach poetyckich. Stypendysta miasta Krakowa w dziedzinie literatury w roku 2012. Prowadził zajęcia na UJ z przed­miotów: literatura współ­czesna i warsztaty krytyczne.

Marcin Świetlicki. Romantyczny poeta środka
19 listopada 2014 roku, godz. 18.00
Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz