Kontrawersja – prof. Adam Maria Szymski w Muzeum Architektury

Od 22 listopada we wrocławskim Muzeum Architektury będzie można oglądać wystawę jubileuszową profesora dr. hab. arch. Adama Marii Szymskiego pt. Kontrawersja.

Proj. A. M. Szymski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Proj. A. M. Szymski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa jest częścią jubileuszu 70. urodzin i 45-lecia pracy zawodowej profesora Adama Marii Szymskiego. Zebrane na niej projekty dotyczą jednego z najważniejszych aspektów architektonicznego dorobku Autora – architektury sakralnej. Zaprezentowane obiekty powstały w okresie dwudziestu lat, między 1975 a 1995 rokiem, kiedy to w polskiej architekturze kościołów mogły już pojawić się nieobecne w niej wcześniej wątki modernistyczne. Twórczość Profesora w aspekcie sacrum jest niewątpliwie twórczością świeżą, rzeźbiarską, eksperymentalną, a przy tym stanowi autorskie spojrzenie na kanon w architekturze sakralnej. Rozbudza poczucie ciekawości ukazując różne drogi poszukiwań współczesnego wyrazu plastycznego świątyni katolickiej.

Prezentowane na wystawie projekty, jak pod szkłem soczewki, znakomicie charakteryzują zarówno zmagania ideowe jak i wykonawcze w walce z trudnymi czasami oraz możliwościami ekonomicznymi ówczesnego inwestora – kościoła instytucjonalnego. Ilustrują tym samym walkę najcięższą dla projektanta – o zachowanie pierwotnej idei kształtującej formę, a w tym przypadku i ducha obiektu. Rzeczą godną podkreślenia jest fakt, iż praca nad projektami była prowadzona w zespołach dobranych współpracowników, których twórcza kreacja uzupełniała bogatą dokumentację o liczne warianty projektów przedstawianych do zaopiniowania ówczesnym władzom kościelnym i cywilnym.

Wybrane do prezentacji obiekty stanowią zaledwie ułamek z kilkudziesięciu projektów sakralnych zaprojektowanych na terenie obecnego województwa zachodniopomorskiego i całego kraju przez zespoły pod kierunkiem Adama Marii Szymskiego. Nieliczne z nich doczekały się realizacji zgodnie z założeniami projektowymi, a tylko pojedyncze zostały właściwie wykończone materiałowo. Każdy ma natomiast czytelną ideę, która została zapisana na etapie pierwszych szkiców Autora.

Wystawa została przygotowana przez Katedrę Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Kontrawersja
Od 22 listopada 2014 r. do 11 stycznia 2015 r.
Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5
Wrocław

Dodaj komentarz