Szkice rysunkowe architekta, Profesora Zbigniewa Wzorka

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków zaprasza na wystawę Szkice rysunkowe architekta, Profesora Zbigniewa Wzorka, której wernisaż odbędzie się 18 listopada o godz. 18.00.

Szkice rysunkowe architekta, Profesora Zbigniewa Wzorka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Szkice rysunkowe architekta, Profesora Zbigniewa Wzorka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Profesor Zbigniew Wzorek (1909-1986) pochodził z Nowego Sącza, skąd po maturze wywędrował do Lwowa, by na tamtejszej Politechnice studiować architekturę. Po ukończeniu studiów w 1932 roku prowadził – aż do wybuchu wojny – ożywioną praktykę projektową, architektoniczną i urbanistyczną. Jego zainteresowania naukowe i projektowe stopniowo, coraz wyraźniej koncentrować zaczęły się wokół problematyki planistyczno-przestrzennej. W 1936 roku został On członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Wojna przerwała świetnie rozwijającą się karierę zawodową Profesora. Wraz z żoną i dziećmi został wywieziony przez Sowietów w euroazjatyckie stepy i osadzony w kołchozie, gdzie przez 6 lat wykonywał ciężką, fizyczną pracę. Tam też powstały wszystkie szkice rysunkowe pokazane na niniejszej wystawie. Tworzone pomimo nieludzkiego zmęczenia, zapewne jako próba zanurzenia się, choćby na chwilę w świecie marzeń odległym od otaczającej Profesora i Jego Bliskich tragicznej rzeczywistości. Po wojnie udało się Profesorowi wraz z ocalałą częścią rodziny wrócić do Polski. Profesor natychmiast włączył się w pracę dydaktyczno-naukową w nowo powstałym Wydziale Architektury AGH, a później Politechniki Krakowskiej. Kierował Zakładem Podstaw Planowania Przestrzennego, pełnił funkcję prodziekana WA PK, był promotorem prac doktorskich i magisterskich, propagował nowoczesne metody planowania, przewodniczył Komitetowi Redakcyjnemu Teki Komisji Urbanistyki i Architektury PAN w latach świetności tego wydawnictwa. Był głównym projektantem pierwszego planu regionalnego dla województwa krakowskiego i wielu innych opracowań planistyczno-przestrzennych. Współpracował z placówkami naukowymi i dydaktycznymi w Polsce i zagranicą. Pełnił funkcję prezesa krakowskiego oddziału TUP. Profesor Zbigniew Wzorek był cenionym autorytetem zarówno w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego, jak i projektowania architektonicznego. Przez wiele lat przewodniczył Kurialnej Komisji ds. Architektury i Sztuki Sakralnej w Krakowie.

Wykład wprowadzający wygłosi prof. Marek Kowicki (WA PK).

Szkice rysunkowe architekta, Profesora Zbigniewa Wzorka
Od 18 listopada do 8 grudnia 2014 r.
Galeria Architektury SARP, Plac Szczepański 6
Kraków

Dodaj komentarz