Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce – spotkanie z redaktorami

17 listopada o godz. 18.00 w Fabryce Emalia Oskara Schindlera w Krakowie odbędzie się spotkanie z redaktorami książki Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce.

„Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939–1950”, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów – okładka (źródło: materiały prasowe)

„Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939–1950”, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Warszawie – okładka (źródło: materiały prasowe)

Tytuł nawiązuje do słów, których użył Kazimierz Wyka w swoim eseju, napisanym po 1945 roku: Na Niemców wina i zbrodnia, dla nas klucze i kasa. Publikacja została zrealizowana w ramach projektu badawczego prowadzonego przez Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Warszawie, poświęconego losom mienia żydowskiego w czasie wojny i po jej zakończeniu. Zagadnienie rabunku majątku żydowskiego było traktowane jako poboczny wątek Zagłady Żydów i nie doczekało się jak dotąd osobnego, naukowego opracowania.

Autorzy artykułów zamieszczonych w publikacji próbowali znaleźć odpowiedź m.in. na następujące pytania: Czy w kraju bez Quislinga możliwy był szeroki udział w rabunku żydowskich współobywateli? Czy i w jakiej mierze Polacy skorzystali materialnie na Zagładzie? Czy były to jedynie zdeprawowane jednostki, czy też można mówić o szerszym zjawisku? Czy rabowanie Żydów postrzegano jako formę współdziałania z okupantem, czy też jako swoiście pojmowaną ochronę substancji narodowej? Prezentacji książki będzie towarzyszyć także dyskusja nad kwestią grabieży i restytucji mienia żydowskiego, która mimo upływu lat wciąż budzi wiele kontrowersji i pozostaje aktualna także i dzisiaj.

Prof. Jan Grabowski – profesor na wydziale historii University of Ottawa (Kanada).Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim (1986). Doktorat (1994) obronił na wydziale historii Université de Montréal. Od 1994 roku pracuje na wydziale historii Université d’Ottawa. Zainteresowania badawcze: kwestia pomocy i ratowania Żydów, niemiecki i polski system sądowniczy na terenach okupowanej Polski, stosunki polsko-żydowskie w okupowanej Warszawie.

Dr hab. Dariusz Libionka – historyk, dr hab. profesor IFiS PAN i kierownik działu naukowego Państwowego Muzeum na Majdanku, redaktor naczelny rocznika naukowego Centrum pt. Zagłada Żydów. Studia i Materiały. Ur. 1963 w Bielsku-Białej. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN. Publikował m.in. w Dziejach Najnowszych, Biuletynie ŻIH, Polsce 1944/1945-1999, Yad Vashem Studies, Znaku, Więzi, Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym. W 1998 r. obronił rozprawę doktorską pt. Kwestia żydowska w polskiej prasie katolickiej w latach 30-tych XX w. napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Kersten. Zainteresowania badawcze: stosunki polsko-żydowskie w XIX i XX w.; Polacy wobec Zagłady, historia PRL.

Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce przed okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939–1950 – spotkanie
17 listopada 2014 roku, godz. 18.00
Fabryka Emalia Oskara Schindlera,
Kraków

Dodaj komentarz