• 2014-11-07

Wszystkie Strony Świata na Puławach

Od 7 do 15 listopada Stowarzyszenie Dwa Brzegi zaprasza na 5. Puławski Festiwal Muzyczny Wszystkie Strony Świata.  Podczas festiwalu przedstawione zostaną wybitne dzieła przeszłości z nowatorskimi interpretacjami i aktualnymi trendami.

Puławski Festiwal Muzyczny Wszystkie Strony Świata, fot. Krzysztof Wójcik (źródło: materiały prasowe organizatora)

Puławski Festiwal Muzyczny Wszystkie Strony Świata, fot. Krzysztof Wójcik (źródło: materiały prasowe organizatora)

Puławy wraz z Pałacem Książąt Czartoryskich to historyczny ośrodek kultury oświeceniowej. Na przełomie XVIII i XIX wieku miasto stało się dominującym ośrodkiem narodowej kultury, w którym kwitła literatura, sztuka, muzyka i teatr. W XIX wieku było ono określane były mianem Polskich Aten.

Obecnie Puławy stanowią ośrodek o jednym z najwyższych w Polsce współczynniku osób z wyższym wykształceniem. Jednocześnie – kładziony jest nacisk na kształcenie w naukach ścisłych i technicznych. Festiwal Wszystkie Strony Świata jest pomyślany jako wydarzenie mające służyć odbudowywaniu tradycji humanistycznej i kulturalnej tego ośrodka.

Dyrektorem Artystycznym festiwalu jest Adam Klocek, dyrygent i wiolonczelista, laureat muzycznego Oscara – Grammy Award 2014, określony przez Krzysztofa Pendereckiego jako jeden z najbardziej obiecujących dyrygentów młodszej generacji.

Puławski Festiwal Muzyczny Wszystkie Strony Świata
Od 7 do 15 listopada 2014 roku
Stowarzyszenie Dwa Brzegi

Dodaj komentarz