Specimen. Próba kolekcji w nowej siedzibie MCSW Elektrownia

6 listopada odbędzie się oficjalna inauguracja działalności MCSW Elektrownia w nowej siedzibie przy ul. Kopernika 1 w Radomiu. Inauguracji towarzyszyć będą m.in. otwarcie wystawy Specimen. Próba kolekcji, koncert Ryszarda Ługowskiego na gongach tybetańskich oraz uruchomienie stałej, świetlnej instalacji Thorstena Goldberga Cumulus Radomski.

MCSW Elektrownia, budynek (źródło: materiały prasowe organizatora)

MCSW Elektrownia, budynek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Specimen. Próba kolekcji inauguruje działalność wystawienniczą w nowym gmachu Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Centrum zostało powołane w 2005 roku m. in. w celu eksponowania, opracowywania, przechowywania i rozbudowy tworzonej niemal od 40 lat kolekcji sztuki, dotychczas organizowanej i zarządzanej przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego, a od 1990 roku w ramach działalności oddziału – Muzeum Sztuki Współczesnej. W jej skład wchodzą tez eksponaty ze zlikwidowanego w 1990 roku radomskiego Biura Wystaw Artystycznych.

Kolekcja tworzona latami przez jej kuratorów obejmuje obecnie około 4,5 tys. pozycji, wzbogaca ją niemal 600 dzieł kolekcji własnej Elektrowni, w skład której wchodzi także kolekcja przekazana przez radomską Akademicką Galerię sztuki Rogatka i dzieła dokumentujące cykliczne, międzynarodowe plenery przeznaczone dla artystów posługujących się językiem geometrii . Z chwilą przekazania zbiorów Muzeum do Centrum, radomska kolekcja obejmować będzie niemal 5 tys. eksponatów, zyskując rangę jednej z największych kolekcji o tym profilu w Polsce. Trzonem zbiorów są dzieła z dziedzin rysunku i malarstwa, dopełniają je dzieła z zakresu szeroko pojmowanej rzeźby, grafiki i fotografii. Wśród nich znajdują się reprezentatywne zestawy dokumentujące twórczość kilku pokoleń wybitnych polskich artystów, ilustrujące różne kierunki i nurty sztuki współczesnej, m.in. Sylwestra Ambroziaka, Jana Berdyszaka, Jerzego Beresia, Tadeusza Brzozowskiego, Andrzeja Dłużniewskiego, Edwarda Dwurnika, Wojciecha Fangora, Stanisława Fijałkowskiego, Stefana Gierowskiego, Zbigniewa Gostomskiego, Zbyluta Grzywacza, Władysława Hasiora, Łukasza Karolkiewicza, Zbysława Marka Maciejewskiego, Jadwigi Maziarskiej, Jerzego Nowosielskiego, Erny Rosenstein, Leszka Sobockiego, Jana Tarasina, Henryka Stażewskiego, Zbigniewa Warpechowskiego, Andrzeja Wajdy, Jacka Waltosia, Ryszarda Winiarskiego, Krzysztofa Zarębskiego, Rajmunda Ziemskiego. Zestawy uzupełniają skromniejsze reprezentacje innych ważnych przedstawicieli sztuki polskiej, także zagranicznej. Ważną część kolekcji zajmują artyści związani z Radomiem i regionem.

Wystawa Specimen. Próba kolekcji jest pierwszą próbą prezentacji połączonych kolekcji w przestrzeniach nowego Centrum. Jest wyborem, cząstką zbiorów i konfrontacją wybranych twórczych osobowości, także konfrontacją z niełatwą do aranżacji przestrzenią nowego obiektu. Specimen. Próba kolekcji to subiektywny, jednorazowy wybór kuratorski, propozycja, być może bardziej sygnalizująca i zapowiadająca szerokie poznanie zbiorów, które będzie miało charakter cykliczny, niż podsumowująca czy wyczerpująca badania w ramach tego zagadnienia. Inauguracyjna prezentacja Kolekcji z założenia nie posiada profilu chronologicznego ani tematycznego, jest otwarciem, którego liczne wątki i ścieżki będą kontynuowane i rozwijane wraz z jej kolejnymi odsłonami i rozbudową.

(Autor tekstu: Mariusz Jończy)

Pomysłodawcą utworzenia w Radomiu multidyscyplinarnego centrum, w którym prezentowana byłaby powojenna, współczesna sztuka polska był reżyser Andrzej Wajda, w dzieciństwie przez krótki czas mieszkaniec tego miasta, a od 2001 roku jego Honorowy Obywatel. Jednym z celów powołania nowej instytucji było zapewnienie odpowiednich warunków do przechowywania i eksponowania zbiorów Muzeum Sztuki Współczesnej – Oddziału Muzeum Jacka Malczewskiego. Zbiory, liczące około 4,5 tysiąca eksponatów, mieściły się w dwóch skromnych kamienicach przy radomskim rynku, które z czasem stały się niewystarczające. Po kilkumiesięcznej debacie publicznej w mieście na nową siedzibę dla kolekcji wybrano budynek położonej w śródmieściu miejskiej elektrowni. Pomysł należał do Kai Koziarskiej, która na łamach lokalnej prasy pokazała swoją pracę dyplomową przygotowaną na warszawskiej ASP: Projekt adaptacji budynku dawnej elektrowni przy ulicy Traugutta 53 w Radomiu z przeznaczeniem na centrum kultury. Realizacji przedsięwzięcia podjęły się władze województwa mazowieckiego. W maju 2005 roku urząd miasta przekazał budynek województwu, a 19 grudnia 2005 uchwałą sejmiku powołano Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.

W dwuetapowym, otwartym konkursie architektonicznym na koncepcję zagospodarowania obiektu, który ogłoszono rok później, wybrano projekt architekta Andrzeja Kikowskiego. Problemy z pozyskaniem funduszy na inwestycję sprawiły, że oczekiwane przez wszystkich prace budowlane rozpoczęły się dopiero w 2010 roku. W tym czasie centrum kontynuowało swoją działalność w tymczasowej siedzibie w budynkach dawnych zakładów drzewnych położonych na obrzeżach Radomia. Mimo wielu trudności, wynikających głównie ze złego stanu technicznego budynku elektrowni, jak również z odkrycia niezinwentaryzowanych wcześniej żelbetowych i ceglanych konstrukcji położonych pod jego powierzchnią, inwestycję udało się sfinalizować dopiero w 2014 roku. Zgodnie z projektem budynek starej elektrowni pozostał w niezmienionym kształcie, zyskał nowy dach i okna, a ceglana elewacja została wyczyszczona. Natomiast plac znajdujący się za obiektem został zabudowany nowym segmentem. Obie części zostały połączone. W kompleksie znalazło się kilka sal wystawowych, czytelnia, pracownia multimedialna, księgarnia, kawiarnia, sala kinowa i zaplecze administracyjne biurowe. Na szczególną uwagę zasługuje stary piec, zaadaptowany do celów ekspozycyjnych, w którym, na trzech poziomach, urządzono galerię małych form.

Kuratorem wystawy jest Zbigniew Belowski – dyrektor artystyczny MCSW Elektrownia.

Specimen. Próba kolekcji. Otwarcie nowej siedziby
Uroczystość otwarcia odbędzie się 6 listopada 2014 roku o godzinie 15.00 (z zaproszeniami) i 17.30 (wstęp wolny)
Wystawę będzie można oglądać do 31 stycznia 2015 roku
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia
ul. Kopernika 1
Radom

Dodaj komentarz