Karol Radziszewski, Książę i królowie w CSW Znaki Czasu

Od 21 listopada w CSW Znaki Czasu w Toruniu będzie można oglądać wystawę prac Karola Radziszewskiego pt. The Prince and Queens. Ciało jako archiwum. Kuratorem ekspozycji jest Eugenio Viola.

Karol Radziszewski, „The Prince”, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Karol Radziszewski, „The Prince”, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

(…) The Prince and Queens (Książę i królowe) jest najobszerniejszą jak dotąd wystawą poświęconą prowokacyjnym pracom Karola Radziszewskiego. Ma ona na celu zaprezentowanie jego wieloaspektowych i lekceważących ustalone hierarchie poszukiwań, a także charakterystycznej, bazującej na pracy z archiwum metodologii artysty, w której przecinają się różne kulturowe, historyczne, religijne, społeczne i genderowe odniesienia.

Tytuł wystawy ironicznie określa trzy obszary graniczne tego projektu, opierającego się na pracach Jerzego Grotowskiego, Natalii LL i grupy artystycznej General Idea – postaciach wybranych przez artystę w celu przeanalizowania koncepcji związanych z ciałem i tożsamością: tematami centralnymi w twórczości Radziszewskiego. (…)

Wystawa gromadzi archiwalia związane z Jerzym Grotowskim oraz Natalią LL i grupą artystyczną General Idea, badając potencjał twórczy związany z owymi materiałami. Fotografie, filmy, artefakty i pamiątki, zestawione z pracami stworzonymi przez Radziszewskiego, mają wydobyć bohaterów i historie alternatywne do istniejących narracji.

Książę (2014) to najnowszy projekt Radziszewskiego, próba odmiennego spojrzenia na postać mitycznego reżysera Jerzego Grotowskiego przez pryzmat jego najsłynniejszego aktora, Ryszarda Cieślaka. Rola w Księciu Niezłomnym (1966) była dla Cieślaka przełomem w jego aktorskim rozwoju, a jednocześnie wyraźnym przykładem tego, jak radykalny był Grotowski w sposobie pracy z ciałem. (…)

Projekt America Is Not Ready For This [Ameryka nie jest na to gotowa] (2011–2014) odnosi się do tradycji modernizmu i neo-awangardy. Artysta konfrontuje tu obie – polską oraz zachodnią – narracje, dotyczące historii sztuki. Wychodząc od wywrotowej twórczości Natalii LL, Radziszewski stawia szereg pytań dotyczących kwestii, takich jak gender, sztuka feministyczna, sztuka konceptualna, queer i stosunki Wschód – Zachód, a także ich wpływ na świat sztuki w kontekście żelaznej kurtyny. America Is Not Ready For This jest otwartym archiwum, konfrontacją doświadczeń artystycznych Natalii LL i Radziszewskiego, a zarazem próbą zbadania zasad pozycjonowania artystów w świecie sztuki, zarówno ówcześnie, jak i dziś. (…)

Tekst: Eugenio Viola

Karol Radziszewski (ur. 1980) mieszka i pracuje w Warszawie, gdzie w 2004 roku uzyskał tytuł magistra na Akademii Sztuk Pięknych. Tworzy projekty interdyscyplinarne, działając w dziedzinie filmu, fotografii, malarstwa i instalacji. Jego aktywność obejmuje ponadto wydawanie magazynów i książek artystycznych, a także modę i projekty kuratorskie. Od 2005 roku jest wydawcą i redaktorem naczelnym DIK Fagazine. W 2009 roku otrzymał prestiżową nagrodę Paszport Polityki jako jeden z najbardziej obiecujących talentów artystycznych w Polsce. Prace Radziszewskiego wystawiane były na arenie międzynarodowej, w wielu miejscach, takich jak: Muzeum Narodowe, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; Kunsthalle Wien; New Museum, Nowy Jork; Cobra Museum of Modern Art, Amsterdam; Muzeum Współczesne we Wrocławiu i Muzeum Sztuki w Łodzi. Projekty artysty były prezentowane na kilku międzynarodowych biennale, takich jak Performa 13 w Nowym Jorku, 7. Göteborg International Biennial for Contemporary Art, 4. Prague Biennale oraz 15. Biennale Sztuki Mediów WRO.

Eugenio Viola (Neapol, 1975) – krytyk sztuki i kurator w Centrum Sztuki Współczesnej Madre w Neapolu. Od 2009 do 2012 roku był kuratorem Project Room w tej instytucji. Uzyskał stopień doktora w zakresie Metod i metodologii badań archeologicznych i historii sztuki na Uniwersytecie w Salerno. Naukowo zajmuje się teoriami i praktykami związanymi ze sztuką performance i Body Art – tej tematyce poświęcił liczne wykłady wygłaszane we Włoszech i poza granicami tego kraju, kilka esejów, a także monografię, dedykowaną Hermanowi Nitschowi (Ed. Morra, Neapol, 2013), Marinie Abramović (Ed. 24 Ore Cultura, Mediolan, 2012) oraz Orlan (Ed. Charta, Mediolan, 2007). Jest stałym współpracownikiem artforum.com (USA). Należy do IKT (Międzynarodowe Stowarzyszenie Kuratorów Sztuki Współczesnej) i zasiada w komitetach i panelach kilku międzynarodowych konkursów artystycznych. Był kuratorem wielu wystaw i redaktorem katalogów we Włoszech i na całym świecie. Jest kuratorem Pawilonu Estonii na 56. Biennale w Wenecji.

Kurator: Eugenio Viola

Karol Radziszewski, The Prince and Queens. Ciało jako archiwum
Wernisaż: 21 listopada 2014 roku, godz. 19.00
Wystawę będzie można oglądać do 25 stycznia 2015 roku
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Dodaj komentarz