• 2014-11-04

Polska Platforma Tańca | Najciekawsze spektakle tańca

Od 7 do 9 listopada w Centrum Kultury w Lublinie odbywać się będzie tegoroczny Finał Polskiej Platformy Tańca, będącej przeglądem konkursowym najciekawszych spektakli tańca zrealizowanych przez polskich artystów w ciągu ostatnich dwóch lat.

Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca (źródło: materiały prasowe organizatora)

Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dotychczasowe trzy edycje Platformy w 2008, 2010 i 2012 roku odbyły się w Poznaniu dzięki współpracy Centrum Kultury Zamek oraz Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk. Od 2013 roku na mocy porozumienia z dotychczasowymi organizatorami projektem kieruje Instytut Muzyki i Tańca, który postanowił, że Platforma będzie gościć co dwa lata w różnych miastach – istotnych punktach na mapie kulturalnej kraju. Tegoroczny Finał Polskiej Platformy Tańca realizowany jest wspólnie z Centrum Kultury w Lublinie i odbędzie się w dniach 7–9 listopada.

Wyboru spektakli prezentowanych podczas Platformy 2014 dokonała dziewięcioosobowa Komisja Artystyczna. Podróżując po całym kraju przez półtora roku, jurorzy obejrzeli prezentacje niemal stu zgłoszonych do konkursu spektakli, spośród których wybrali 13 przedstawień. Są wśród nich prace zarówno uznanych twórców, będących już legendą polskiej sceny tańca, jak i młodych, dopiero wkraczających na nią artystów.

Fakt, iż Polska Platforma Tańca poprzedza w tym roku 18. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, wpłynął na wybór tematyki tegorocznej edycji festiwalu. Podjęta została próba opisu fenomenu narodowych platform tańca, organizowanych regularnie nie tylko w krajach z bogatym dorobkiem tanecznym (np. Niemcy, Portugalia, Włochy), ale i w tych o nieco skromniejszej tradycji tańca współczesnego (m.in. Białoruś, Czechy, Litwa). W ciągu trzech dni 10–12.11.2014 r. zadane zostaną artystom pytania o zasadność i perspektywy organizacji narodowych platform – w obliczu coraz bardziej zacierających się granic pomiędzy państwami i kulturami, szczególnie na gruncie europejskim.

Finał Polskiej Platformy Tańca
Od 7 do 9 listopada 2014 roku
Centrum Kultury w Lublinie

Dodaj komentarz