Jerzy Ficowski i Lewe strony widoków w Małej Literackiej

Podczas kolejnego spotkania w Małej Literackiej Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, które odbędzie się 4 listopada, Piotr Sommer oraz Zdzisław Jaskuła porozmawiają o książce Lewe strony widoków Jerzego Ficowskiego.

Jerzy Ficowski „Lewe strony widoków” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Jerzy Ficowski „Lewe strony widoków” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Jerzy Ficowski znany jest obecnie szerokiej publiczności za sprawą książki i filmu Papusza. To on odkrył i promował twórczość tej cygańskiej poetki. Sam Ficowski był wybitnym eseistą, tłumaczem i przede wszystkim poetą.

Lewe strony widoków to reprezentatywny wybór wierszy Jerzego Ficowskiego, obejmujący wszystkie okresy jego twórczości. Wyboru dokonał i posłowie napisał Piotr Sommer., który będzie gościem Małej Literackiej. Spotkanie poprowadzi Zdzisław Jaskuła.

Czy umiałbym dziś zwięźle odtworzyć, jak to się stało, że rozpoznałem w Jerzym Ficowskim mistrza i czy taki detal może być komuś przydatny, nie wiem. Intuicję na temat jego wierszy musiały mi podpowiadać jakieś konkretne rzeczy i choć na początku czytałem je całkiem bałaganiarsko, niektóre stały się pamiętne od razu, poniekąd instynktownie, podczas pierwszej lektury. Co konkretnie zwróciło moją uwagę, mogę się dziś tylko domyślać, pewności nie mam.

Jerzy Ficowski (1924–2006) – zadebiutował tomem wierszy Ołowiani żołnierze (1948), po którym ukazało się około dwudziestu dalszych, m.in. Moje strony świata (1957), Makowskie bajki (1959), Amulety i definicje (1960), Pismo obrazkowe (1962), Ptak poza ptakiem (1969), Odczytanie popiołów (1979), Gryps (1979), Errata (1981), Śmierć jednorożca (1981), Inicjał (1994), Zawczas z poniewczasem (2004), Pantareja (2006). Opublikował wiele zbiorów wierszy dla dzieci, kilka zróżnicowanych gatunkowo książek prozatorskich, m.in. Czekanie na sen psa (1970) i Bajędy z augustowskich lasów (1998). Zajmował się m.in. Brunonem Schulzem i Witoldem Wojtkiewiczem, polskimi Cyganami i polskimi Żydami, a każde z tych zainteresowań przyniosło bogaty plon książkowy – eseistyczny i przekładowy. Przekładał rosyjskie wiersze Leśmiana, wiersze Lorki, Papuszy i ludową poezję rumuńską. Jego najważniejsze tłumaczenia poetyckie przynosi tom Mistrz Manole i inne przekłady (2004). Był laureatem wielu nagród. W 1999 roku Fundacja Pogranicze w Sejnach przyznała mu tytuł Człowiek Pogranicza.

Piotr Sommer (ur. w 1948) – poeta, tłumacz współczesnej poezji anglosaskiej. Studiował anglistykę w Warszawie. Tłumaczył utwory: Johna Ashbery’ego, Johna Berrymana, Ciarana Carsona, D.J. Enrighta, Seamusa Heaneya, Kennetha Kocha, Michaela Longleya, Roberta Lowella, Dereka Mahona, Franka O’Hary, Charlesa Reznikoffa. Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody im. Barbary Sadowskiej, Nagrody Kościelskich (1988) i Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości (2010). W 2010 r. nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Opublikował kilkanaście książek poetyckich i krytycznoliterackich, zredagował wiele ważnych antologii (m.in. prezentujących współczesną poezję amerykańską i angielską). Pisze także wiersze dla dzieci. Do tej pory ukazały się m.in. Pamiątki po nas (1980), Kolejny świat (1983), Czynnik liryczny i inne wiersze (1988), wybór Nowe stosunki wyrazów (1997), tom szkiców literackich Po stykach (2005), antologia przekładów z poetów amerykańskich O krok od nich (2006), tomik wierszy dla dzieci Przed snem (2008), Rano na ziemi (2009), a także wybór wierszy Po ciemku też (2013). Redaktor naczelny miesięcznika Literatura na Świecie. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Clubu. Mieszka w Sulejówku pod Warszawą.

Książka Lewe strony widoków ukazała się jako 81 tom serii Biblioteka Poezji Współczesnej wydawanej przez Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu.

Mała Literacka
Lewe strony widoków Jerzego Ficowskiego
4 listopada 2014 roku, godz. 19.15
Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

Dodaj komentarz