Bunkier Sztuki w duchu systemów nacjonalistycznych

Od 6 listopada w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki w Krakowie będzie można oglądać wystawę zbiorową pt. Kałasznikow.

Autor pracy: Gökce Suvari (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor pracy: Gökce Suvari (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Kałasznikow jest wynikiem kilkuletniej współpracy pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej w ramach projektu Prywatny nacjonalizm, biorącego na warsztat nie tylko kluczowe, polityczne wydarzenia z historii Europy XIX i XX wieku, lecz także sam proces przyswajania symboli i systemów myśli nacjonalistycznej i zawłaszczania ich przez dyskurs codzienności. Zaproszeni artyści reprezentują swoimi pracami różne postawy wobec kulturowego szowinizmu, nacjonalizmu oraz społecznego wykluczenia ze względu na odmienność etniczną, religijną, rasową, płciową czy klasową.

Punktem wyjścia dla tworzenia narracji wystawy było założenie, że niemal cała Ziemia jest podzielona na terytoria, z którymi identyfikują się poszczególne wspólnoty narodowe. We własnych granicach kultywują one i wspierają wytworzone przez siebie same mity. Dążą do tego, aby nie rozpadła się pozorna jedność i aby zapewnić społeczeństwu przynajmniej podstawowe poczucie bezpieczeństwa. Mimo że ta przestarzała z dzisiejszej perspektywy wizja zamkniętych przed sąsiadami państw rozpada się pod wpływem tendencji współczesnego kapitalizmu, widocznych także w ponowoczesnej kulturze, z różnych stron świata wciąż dobiegają groźne pomruki nacjonalizmu. Chociaż koncepcja tożsamości państwowej zaistniała dopiero w XVIII i XIX wieku, szybko uzyskała status odwiecznej konstrukcji, anachronicznie niekiedy tłumacząc mechanikę powstawania narodów.

Ten system wytwarzania i dystrybucji reprezentacji narodowych zwykle służy określonym siłom politycznym i wykorzystywany jest przede wszystkim ideologicznie. Umacnia on w dążeniu do władzy, niejednokrotnie instrumentalnie wykorzystując pragnienie poczucia bezpieczeństwa i nakłaniając do poświęcenia niekiedy nawet życia w imię wspólnoty narodowej. Nacjonalizm istnieje zwłaszcza w języku, sferze wizualnej, instytucjach podtrzymujących wytworzone wcześniej mity, jest reprodukowany w mediach, tworząc wspólnotę wyobrażeń. Państwo narodowe to zatem aparat polityczny, oparty na polityce symbolicznej reprezentacji, wspieranej przekonaniami o naturalności takiej formacji społecznej poprzez odwołania do opowieści o początkach narodu i jego ciągłości. (…)

Lidia Krawczyk, Anna Lebensztejn, kuratorki wystawy Kałasznikow

Autorka pracy: Goshka Macuga (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autorka pracy: Goshka Macuga (źródło: materiały prasowe organizatora)

Aranżacja wystawy: Kolektyw Palce Lizać
Współpraca: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Galeria Arsenał w Białymstoku
Organizator: Approach Art Association
Kuratorzy projektu: Rita Varga, Márton Paciska
Kuratorki wystawy: Lidka Krawczyk, Anna Lebensztejn

Artyści: Kuba Bąkowski, Daya Cahen, Nemes Csaba, Nikita Kadan, Tomasz Kulka, Goschka Macuga, David Maljković, Kristina Norman, Krzysztof Pijarski, Karol Radziszewski, Tomáš Rafa, Ran Slavin, Martina Slováková, Société Réaliste, Gökce Suvari, Paweł Szypulski, Mark Ther, Slaven Tolj.

Kałasznikow
Wernisaż: 5 listopada 2014 roku, godz. 18.00
Wystawę będzie można oglądać do 30 listopada 2014 roku
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
pl. Szczepański 3a
Kraków

Dodaj komentarz