Wolność wielkomiejska? Flat1 w Galerii Bałuckiej

Od 23 października w Galerii Bałuckiej w Łodzi będzie można oglądać wystawę zbiorową pt. Flat1. Swoje prace zaprezentują: Maria Hanl, Ewa Kaja, Karin Maria Pfeifer i Sula Zimmerberger.

Sula Zimmerberger, „Gymnastique en scènes”, 2013/14, akryl, technika mieszana, papier (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sula Zimmerberger, „Gymnastique en scènes”, 2013/14, akryl, technika mieszana, papier (źródło: materiały prasowe organizatora)

W jakie układy wchodzi człowiek początku XXI wieku w obliczu zanikającego poczucia bezpieczeństwa? Jakie konstrukcje tworzy, by nie stracić orientacji? Powraca do natury, stęskniony za utraconym rajem? Szuka natury w sobie? Jakie formy są mu dostępne? Czy wolność może znaleźć w anonimowości dużych miast? Czy raczej musi uciec od anonimowości, by zachować własną indywidualność? Nic nie trwa wiecznie, systemy są niestałe, konstrukcje ruchome, architektura tymczasowości…

Reasumując, przyjąć można, że miasto stanowi przestrzeń życiową w wymiarze fizycznym i intelektualnym, ale również duchowym i moralnym. Jego ikonosfera staje się elementem wizualnym, podmiotem w sztuce. Destabilizacja społeczna i ekonomiczna również znajduje swoje odzwierciedlenie w sztuce. Jeśli potraktujemy struktury miejskie jako synonim uregulowanego, zaplanowanego sposobu na życie, peryferie względnie wolne od kontroli, niewykorzystane płaszczyzny mogą stać się miejscem, w którym powstaje sztuka.

Cechy konstytutywne przestrzeni miejskiej, jej komunikacyjny charakter, chaos i porządek stanowią punkt wyjścia dla wystawy Flat 1. Dla realizowanych przez artystki projektów interesująca jest zarówno przestrzeń publiczna, jak i prywatna.

Maria Hanl (ur. 1969, Górna Austria) – studia w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Twórczość w zakresie obiektu, malarstwa, fotografii i wideo. Mieszka i tworzy w Wiedniu.

Ewa Kaja (ur. 1967, Łódź) – studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi (obecnie Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego) oraz wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Twórczość w zakresie fotografii i obiektu. Mieszka i tworzy w Wiedniu.

Karin Maria Pfeifer (ur. 1966, Wiedeń) – studia na Uniwersytecie Wiedeńskim w latach 1984–1993. Twórczość w zakresie malarstwa i obiektu. Mieszka i tworzy w Dolnej Austrii.

Sula Zimmerberger (ur. 1970, Górna Austria) – studia w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1997-2003. Dyplom z malarstwa u prof. Huberta Schmalix’a. Twórczość w zakresie malarstwa i fotografii. Mieszka i tworzy w Wiedniu. Artystki w 2009 roku założyły w Wiedniu przestrzeń sztuki Flat1.

Flat1. Maria Hanl, Ewa Kaja, Karin Maria Pfeifer, Sula Zimmerberger
Wernisaż: 23 października 2014 roku, godz. 18.00
Wystawę będzie można oglądać 16 listopada 2014 roku
Galeria Bałucka, Stary Rynek 2
Łódź

Dodaj komentarz