• 2014-10-29

Czy dizajn może pomóc w budowaniu lokalnej tożsamości?

7 listopada o godz. 18.00 Biblioteka MOCAK-u w Krakowie zaprasza na wykład Zofii Oslislo-Piekarskiej Czy dizajn może pomóc w budowaniu lokalnej tożsamości? Będzie to opowieść o powstaniu książki Nowi Ślązacy – miasto, dizajn, tożsamość.

„Nowi Ślązacy. Miasto, dizajn, tożsamość” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Nowi Ślązacy. Miasto, dizajn, tożsamość” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Książka Nowi Ślązacy. Miasto, dizajn, tożsamość jest próbą zbadania zjawiska dizajnu semantycznego, dla którego inspiracją są kultura i dziedzictwo regionu, będące w ostatnich latach istotnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie lokalnej tożsamości.

Miasto jako ośrodek kulturotwórczy i miejsce wykluwania się nowych idei jest na Śląsku szczególnym obszarem działalności aktywistów, którzy starają się zmienić negatywny stereotyp swojego regionu jako silnie uprzemysłowionego, o zdegradowanym środowisku naturalnym. Ta grupa to Nowi Ślązacy, którzy są liderami zmieniającymi region poprzez dizajn oraz ambasadorami dialogu pomiędzy mieszkańcami o zróżnicowanej kulturze i tożsamości. To osoby, które świadomie zdecydowały się zamieszkać i pracować w województwie śląskim. Są wśród nich artyści, architekci, etnografowie, historycy sztuki, kulturoznawcy, muzycy, projektanci. Formalne wykształcenie nie odgrywa tu większej roli, liczy się przede wszystkim zaangażowanie. Łączy ich odpowiedzialność za miejsce, w którym żyją, a dbałość o nie wyraża się w działaniu.

Inspiracją dla Nowych Ślązaków jest między innymi kultura górnicza, krajobraz poprzemysłowy, architektura, język, tradycje kulinarne oraz folklor. Projekty przez nich tworzone pomagają mieszkańcom regionu poznać i docenić własne dziedzictwo, a jednocześnie w sposób atrakcyjny dla przybyszów z zewnątrz opowiadają historię Śląska. Dizajn staje się ważnym narzędziem prowadzącym do poprawy wizerunku regionu i zmiany społecznej.

Zofia Oslislo-Piekarska (ur. 1985) – projektantka i kulturoznawczyni, adiunkt w Katedrze Projektowania Graficznego ASP w Katowicach. Nagrodzona Certificate of Typographic Excellence w 59. Konkursie TDC (Type Directors Club) oraz w 53. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek – Najpiękniejsze Książki Roku.

Wydarzenie towarzyszy wystawie Inspiracje literackie.

Zofia Oslislo-Piekarska Czy dizajn może pomóc w budowaniu lokalnej tożsamości?
7 listopada 2014 r., godz. 18.00
Biblioteka MOCAK
Kraków

Dodaj komentarz