Rzeczywistość obrazu z kolekcji MGSŁ

Do 14 grudnia w łódzkiej Galerii Willi będzie można oglądać wystawę zbiorową pt. Rzeczywistość obrazu ukazującą wybrane dzieła sztuki z kolekcji własnej Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi: Zdzisława Beksińskiego, Jerzego Dudy-Gracza, Anny Güntner, Jerzego Krawczyka, Kazimierza Mikulskiego, Jerzego Nowosielskiego, Jacka Sienickiego, Henryka Wańka w połączeniu z obrazami Magdaleny Moskwy i Tomasza Krawczyka. Jednym z kryteriów wyboru tych prac było głębokie zainteresowanie człowiekiem i próba oddania złożoności jego przeżyć i osobowości, a także ukazanie zmian w postrzeganiu postaci ludzkiej przez malarzy w ostatnich kilkudziesięciu latach.

Zdzisław Beksiński, „24”, 1976, olej, płyta pilśniowa, 72x62, fot. Mariusz Łukawski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zdzisław Beksiński, „24”, 1976, olej, płyta pilśniowa, 72x62, fot. Mariusz Łukawski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Po raz pierwszy, w tak szerokim zakresie, prezentowana jest przez MGSŁ twórczość Jerzego Krawczyka. Postać artysty, mniej znana młodszemu pokoleniu, jest ważna ze względu na jego postawę i artystyczne dokonania dla tzw. łódzkiej szkoły realistów. Jego credo można wyrazić najkrócej w stwierdzeniu, że artysta powinien nadać wartość temu, co dostrzega i w co wierzy. Jerzy Krawczyk uznawał, że właśnie w sztuce można znaleźć trwałe oparcie. W 1945 roku wziął udział w I Wystawie Okręgowej Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków w Łodzi w ówczesnej Miejskiej Galerii Sztuk Plastycznych w Parku im. H. Sienkiewicza. Znawca jego twórczości prof. Henryk Andres uważał, że ok. 1956 roku artysta odnalazł własny niepowtarzalny styl, właściwą formę, by wyrazić swój stosunek do świata sztuki dawnej i nowej. Głębokie zainteresowanie twórczością starych mistrzów znalazło odzwierciedlenie w kompozycji wielu jego obrazów, także tych należących do kolekcji galerii.

Magdalena Moskwa w malarstwie, fotografii i obiektach tworzy psychologiczne portrety, w których ciało, jak sama twierdzi stanowi formę relikwiarza – puszki dla ducha. Najmłodszym uczestnikiem wystawy jest Tomasz Krawczyk, który twierdzi, iż realizm wymaga od artysty cierpliwości, pokory i czasu.

Jerzy Nowosielski, „Portret wiolonczelistki”, 1971, olej, płótno, 110x60, fot. Mariusz Łukawski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Nowosielski, „Portret wiolonczelistki”, 1971, olej, płótno, 110x60, fot. Mariusz Łukawski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa ma stać się inspiracją do poznawania obrazów z kolekcji Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi, tworzenia programów edukacyjnych na bazie tej kolekcji, a także nowych prac, obiektów fotograficznych, filmów, instalacji i kolaży. Dlatego komplementarną jej częścią będzie projekt przygotowany przez 10 młodych artystów, którzy dokonają swoistej recepcji obrazów. Jakub Romanowicz, absolwent łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych wykona film animowany inspirowany obrazem Jacka Sienickiego; operator Marcin Szmidt – etiudę fabularyzowaną na podstawie kompozycji Zdzisława Beksińskiego; Barbara Gortat, absolwentka PWSFTviT – collage fotograficzny inspirowany obrazem Magdaleny Moskwy; Dorota Wiśniewska, studentka ASP w Łodzi – instalację plastyczną w oparciu o pracę Jerzego Dudy-Gracza; Agata Kacprzak, absolwentka Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi – obiekt fotograficzny, do którego impulsem jest kompozycja Henryka Wańka; Monika Rogalska, również absolwentka ASP w Łodzi stworzy film animowany, odwołując się do Portretu wiolonczelistki Jerzego Nowosielski ego; Barbara Malinka, studentka ASP w Łodzi – collage animacyjny na podstawie pracy Anny Güntner; Katarzyna Czarnecka jako źródło własnej inspiracji wybrała obraz Przeczucie Tomasza Krawczyka; Marcin Ritter, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi – instalację muzyczną do obrazu Kazimierza Mikulskiego.

Autorzy prac: Zdzisław Beksiński, Jerzy Duda-Gracz, Anna Güntner, Jerzy Krawczyk, Kazimierz Mikulski, Jerzy Nowosielski, Jacek Sienicki, Henryk Waniek, Magdalena Moskwa, Tomasz Krawczyk

Kurator: Elżbieta Fuchs

Rzeczywistość obrazu
Wernisaż: 3 października 2014 roku, godz. 18.00
Wystawę będzie można oglądać do 14 grudnia 2014 roku
Galeria Willa, ul. Wólczańska 31
Łódź

Dodaj komentarz