• 2014-10-28

Cyberteka. Kraków − czas i przestrzeń

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza do Pałacu Krzysztofory na wernisaż nowej wystawy stałej zatytułowanej Cyberteka. Kraków − czas i przestrzeń, który odbędzie się 30 października o godz. 12.00. Cyberteka pokazuje i przedstawia rozwój przestrzenny i urbanistyczny Krakowa od czasów przedlokacyjnych po lata 1909−1915, kiedy to realizowano projekt Wielkiego Krakowa.

„Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń” – plakat (źródło: materiały prasowe)

„Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń” – plakat (źródło: materiały prasowe)

Przed dziesięciu laty Muzeum Historyczne Miasta Krakowa rozpoczęło prace nad rekonstrukcją i wizualizacją dawnej historycznej zabudowy Krakowa. Było to nowatorskie przedsięwzięcie w Polsce, związane z projektem wykonania makiet fizycznych Krakowa z okazji zbliżającej się 750. rocznicy Wielkiej Lokacji miasta. W 2008 roku w Pracowni Dokumentacji Architektury i Zmian Urbanistycznych Miasta Krakowa powstała sekcja wizualizacji cyfrowych pod kierunkiem Piotra Opalińskiego, która prowadzi prace nad stworzeniem trójwymiarowych modeli miasta zarówno na poziomie urbanistycznym, jak i architektonicznym.

Miejscem prezentacji dorobku muzeum w dziedzinie rekonstrukcji cyfrowych zabudowy Krakowa i jego aglomeracji oraz programu digitalizacji zbiorów muzealnych jest wystawa Cyberteka. Kraków − czas i przestrzeń, realizowana w ramach projektu Krzysztofory od nowa, muzeum kompletne. Stanowi ona wprowadzenie do przyszłej wystawy stałej w Pałacu Krzysztofory zatytułowanej Kraków od początku bez końca, będąc jednocześnie autonomiczną skarbnicą wiedzy o Krakowie. Ważnym celem tego projektu jest edukacja i upowszechnienie w zakresie dziedzictwa narodowego.

Pomieszczenia wystawy o łącznej powierzchni 185 metrów kwadratowych są zlokalizowane na drugim piętrze zachodniego skrzydła Pałacu Krzysztofory w zabytkowych pomieszczeniach z polichromiami z przełomu XVIII i XIX wieku. W założeniu projekt jest otwarty i będzie systematycznie powiększany i uzupełniany. W obecnym kształcie fenomen Krakowa prezentowany jest w sześciu odsłonach w formie prezentacji multimedialnych.

W pierwszym pomieszczeniu – Cracovia Origo – prezentowana jest narracja o najdawniejszych dziejach Krakowa.

Przestrzeń druga − Oppidum – to opowieść o tworzeniu się krakowskiego zespołu osadniczego (gród wawelski, podgrodzie Okół, inne ośrodki osadnictwa) z wybranymi obiektami architektury romańskiej w czasach przedlokacyjnych.

Kolejna część wystawy − Civitas – opowiada o przełomowym wydarzeniu w dziejach miasta, a mianowicie o lokacji Krakowa przez księcia Bolesława Wstydliwego 5 czerwca 1257 roku i rozwoju miasta do końca XV wieku.

W przestrzeni czwartej − Forum – zaprezentowany został rozwój urbanistyczny Krakowa od XVI do XVIII wieku, przede wszystkim przez pryzmat Rynku krakowskiego.

Kolejna, piąta przestrzeń − Aglomeracja – to opowieść o fenomenie trójmiasta: Kraków − Kazimierz − Kleparz w czasach nowożytnych. Ważnym elementem jej aranżacji jest centralnie umiejscowiony rekwizyt w formie balonu, stanowiący odwołanie do rozwoju myśli i nauki oświeceniowej.

W ostatnim, szóstym pomieszczeniu prezentowany jest projekt rozwoju przestrzennego i urbanistycznego pod nazwą Wielki Kraków, zrealizowany pod kierunkiem prezydenta Krakowa Juliusza Lea w latach 1909−1915. Dominantą w pomieszczeniu jest zawieszony pod sufitem model samolotu Albatros D.III (Oef). Był to austro-węgierski samolot myśliwski z okresu I wojny światowej, stanowiący odwołanie do rozwoju techniki i przemysłu na początku XX wieku.

Na wystawie prezentowane są także cenne artefakty ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w tym insygnia władz samorządowych Krakowa, to jest berełko i pierścień burmistrzów Krakowa z XVI wieku oraz srebrny krucyfiks do zaprzysięgania rajców miejskich z drugiej połowy XVII wieku. Ponadto można w tej przestrzeni zobaczyć:

  • najstarszy znany widok Krakowa od północy, wykonany w pracowni Michała Wolgemuta i Wilhelma Pleyenwurffa, zamieszczony w Kronice Hartmanna Schedla z 1493 roku;
  • widok Krakowa od południa z kopca Krakusa z 1600 roku (miedzioryt i akwafortę rytował Jacob Hoefnagel wg rysunku Egidio van der Rye);
  • monumentalny Plan Kołłątajowski Krakowa, wykonany przez Macieja Dębskiego i Kazimierza Szarkiewicza na zlecenie Hugona Kołłątaja latach 1783−1785.

Całości dopełniają prezentacje czerech filmów w technice 3D: Cracovia OrigoWawel 1000 lat temuCracovia Nostra Cracoviensis A.D. 1650 oraz Cracovia A.D. 1650.

Piotr Hapanowicz

Cyberteka. Kraków − czas i przestrzeń
Wernisaż: 30 października 2014 roku, godz. 12.00
Wystawa otwarta od: 31 października 2014 roku
Pałac Krzysztofory w Krakowie

Dodaj komentarz