Ewa Łączyńska-Widz Zasłużona dla Kultury Polskiej

20 października 2014 roku w czasie inauguracji Forum dla Kultury. Rajski Ogród Kultury w Krakowie wręczono odznaczenia: Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego – Krzyże Małopolski oraz odznaki MKiDN. Odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej otrzymała Ewa Łączyńska-Widz – dyrektorka BWA w Tarnowie.

Ewa Łączyńska-Widz, Odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej, fot. Marek A. Świech (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ewa Łączyńska-Widz, Odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej, fot. Marek A. Świech (źródło: materiały prasowe organizatora)

Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego – Krzyże Małopolski w stopniu złotym otrzymali: ks. Adam Boniecki (redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, wybitny małopolski publicysta i intelektualista), Mieczysław Czuma (dziennikarz, publicysta, poeta, autor i współautor popularnych książek o Krakowie, jego historii i mieszkańcach), Stefan Wilkanowicz (publicysta, dziennikarz i działacz katolicki, były wieloletni redaktor naczelny miesięcznika Znak, współautor preambuły do konstytucji z 1997 r., kawaler Orderu Odrodzenia Polski i orderu Św. Sylwestra).

Ewa Łączyńska-Widz, Odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej, fot. Marek A. Świech (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ewa Łączyńska-Widz, Odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej, fot. Marek A. Świech (źródło: materiały prasowe organizatora)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego docenił dyrektorów dwóch instytucji kultury z Małopolski. Natalia Zarzecka, dyrektorka Cricoteki, otrzymała Brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis, a Ewa Łączyńska-Widz, dyrektorka BWA w Tarnowie – Odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Odznaczenia i Medale wręczył Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Ewa Łączyńska Widz – Odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej
Odznaczenia przyznano 20 października 2014 roku
Kraków

Dodaj komentarz