• 2014-10-27

Design Management – zarządzanie rozwojem nowego produktu

Już po raz siódmy Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uruchamiają studia podyplomowe Design Management, które powstały w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania rozwojem nowego produktu. Do tej pory studia ukończyło 330 studentów.

Design Management (źródło: materiały prasowe)

Design Management (źródło: materiały prasowe)

Nasz absolwent szybko stanie się niezbędnym w firmie człowiekiem gwarantującym sukces wdrożenia nowego produktu, niezależnie od branży, w której pracuje, czy zamierza pracować

– mówi prof. Marek Adamczewski, wykładowca na studiach Design Management.

Studia podyplomowe Design Management skierowane są do osób, które chcą usystematyzować wiadomości, zdobyć kompleksową wiedzę uzupełniającą i cenią sobie nauczanie poprzez praktykę w trybie warsztatowym. Studia przygotowują przede wszystkim do pracy na stanowisku menedżera wzornictwa w firmach wdrażających nowe produkty.

Program studiów został opracowany tak, by przekazać pełna wiedzę potrzebną przyszłym menedżerom produktu. W szczególności obejmuje on:

  • proces rozwoju nowego produktu wzorniczego,
  • ekonomię finansów,
  • zarządzanie marką,
  • teorię wzornictwa,
  • ergonomię,
  • zarządzanie i prawo.

Program z roku na rok jest udoskonalany, zgodnie z oczekiwaniami zgłaszanymi przez studentów.

W bieżącej edycji zostały wzmocnione zajęcia praktyczne prowadzone są przez doświadczonych praktyków znających realia polskiego rynku – menedżerów firm wdrażających wzornictwo oraz projektantów wdrażających nowe produkty. Dzięki warsztatowej formie zajęć studenci nabywają umiejętności pracy w zespołach interdyscyplinarnych, gdzie stosując poznaną metodykę uczą się łączyć i skutecznie wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin.

Zapisy na studia odbywają się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona!

Design Management
Informacje o studiach, zasady rekrutacji i lista dokumentów wymaganych do rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Instytutu Wzornictwa Przemysłowego.

Dodaj komentarz