Malina Barcikowska filozoficznie o fotografii

30 listopada w Gdańskiej Galerii Fotografii w ramach cyklu Rozmowy o Fotografii odbędzie się spotkanie z Maliną Barcikowską pt. Filozofia w Fotografii: Reprezentacje ciała.

Fotografia: Jan Dziaczkowski, Las Meninas, dzięki uprzejmości: Joanny i Krzysztofa Madelskich. Praca do obejrzenia w Oddziale Sztuki Nowoczesnej MNG w ramach wystawy: Uwikłani w sztukę. Fotografia, malarstwo, rzeźba i wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fotografia: Jan Dziaczkowski, Las Meninas, dzięki uprzejmości: Joanny i Krzysztofa Madelskich. Praca do obejrzenia w Oddziale Sztuki Nowoczesnej MNG w ramach wystawy: Uwikłani w sztukę. Fotografia, malarstwo, rzeźba i wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zdroworozsądkowo wierzymy, że ciało ma moc reprezentowania człowieka – sens obrazów zasadza się w dużej mierze na ufności w jego realność. Ilustruje to dobrze przykład fotografii pośmiertnej, której zadaniem było uchwycenie zmarłego tak, jakby jego pokonane ciało sprawiało wrażenie żywego. Można to odnieść do przemian, które wprowadził nurt tzw. postfotografii, czy fotografii autonomicznej, a więc takiej, w której obraz nie służy przekazywaniu treści ani utrwalaniu czy dokumentowaniu rzeczywistości. Obraz fotograficzny nie jest więc medium, ale jego zawartość jest głównym tematem. Można zaryzykować stwierdzenie, że zmarli, którzy są zostali zastąpieni przez żywych, których nie ma. Sytuacja taka otwiera nas na pytania natury filozoficznej dotyczące zmiany w postrzeganiu nas samych, naszej tożsamości. Czy trzeba dążyć do ucieleśnienia? Jak odczytywać spór natura – kultura realizujący się we współczesnej praktyce fotograficznej? Czy wraz z rozwojem technologii mamy do czynienia z kryzysem człowieka? Podczas spotkania postaram się zarysować horyzont aktualnych przemian, w odwołaniu do przykładów z filozofii i fotografii najnowszej.

Malina Barcikowska, absolwentka Filozofii na UMK w Toruniu oraz Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie. Krytyk sztuki. Publikuje teksty z zakresu filozofii sztuki, zawodowo związana z Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Należy do Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz Polskiej Sekcji AICA.

Kuratorka: Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

Malina Barcikowska, Filozofia w Fotografii: Reprezentacje ciała
W ramach cyklu Rozmowy o Fotografii
Spotkanie odbędzie się 30 października 2014 roku o godzinie 18.00
Gdańska Galeria Fotografii

Dodaj komentarz