Hippiesi – kudłacze – chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967–1975

W październiku nakładem Wydawnictwa Libron ukazała się jedna z pierwszych w Polsce monografii ruchu hipisowskiego w PRL. Książka Bogusława Tracza Hippiesi – kudłacze – chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967–1975 to poparta rozległą kwerendą źródłową rozprawa naukowa, wydana we współpracy z katowickim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.

Bogusław Tracz „Hippiesi – kudłacze – chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967–1975” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Bogusław Tracz „Hippiesi – kudłacze – chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967–1975” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Pojawili się na ulicach polskich miast w momencie, gdy ruch hipisowski w Ameryce i w Europie Zachodniej osiągnął swoje apogeum. Początkowo mówili o sobie hippiesi, lekko tylko spolszczając angielską nazwę. Od większości swoich rówieśników odmienni stylem bycia, a przede wszystkim wyglądem, zostali uznani za zjawisko o potencjalnych warunkach kryminogennych oraz zagrożenie dla wychowawczych i ideologicznych działań wobec młodzieży, nad którą wyłączne prawo do sprawowania rządu dusz rościły sobie władze partyjne i państwowe. Od początku byli przedmiotem zainteresowania instytucji represyjnych państwa komunistycznego, przede wszystkim Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Od połowy 1970 roku funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa inwigilowali hipisów nad Wisłą w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie Kudłacze. W licznych artykułach prasowych i reportażach pisano o hipisach najczęściej negatywnie lub z pobłażaniem.

Chwasty – antyteza kwiatów, do których symboliki odwoływali się hipisi – to jedno z licznych pejoratywnych określeń, jakimi obdarzano ich na łamach prasy.

„Hippiesi – kudłacze – chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967–1975” – plakat spotkania (źródło: materiały prasowe)

„Hippiesi – kudłacze – chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967–1975” – plakat spotkania (źródło: materiały prasowe)

Wydawnictwo zaprasza na spotkanie z autorem, które odbędzie się 29 października o godz. 17.00 w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie.

Bogusław Tracz Hippiesi – kudłacze – chwasty. Hipisi w Polsce w latach 1967–1975
Premiera: październik 2014 roku
Wydawnictwo Libron

Dodaj komentarz