Karol Sienkiewicz: warsztaty Krytyka w praktyce

Od 23 do 24 października w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie odbywać się będą warsztaty Krytyka w praktyce. Poprowadzi je Karol Sienkiewicz – krytyk, który w kilku słowach umie uchwycić istotę opisywanych przez siebie wydarzeń artystycznych, zachowując przy tym świeżość spojrzenia i niezależność myśli.

Krytyka w praktyce. Warsztaty pisania o sztuce, plakat (źródło: materiały prasowe)

Krytyka w praktyce. Warsztaty pisania o sztuce, plakat (źródło: materiały prasowe)

Obwieszczany wielokrotnie kryzys krytyki artystycznej jest już właściwie wpisany w specyfikę tej dyscypliny. Wszyscy o nim wiedzą i wszyscy już o nim słyszeli. Wciąż jednak istnieje potrzeba refleksji na temat sztuki, refleksji powstającej na bieżąco, opisywania, oceniania i – w miarę możliwości – interpretowania aktualnych wydarzeń artystycznych. Kryzys nie polega na tym, że krytyki nie ma. Wręcz przeciwnie, na świecie powstaje coraz więcej tekstów krytycznych.

Jednak krytyka traci na znaczeniu. Bo czy ktoś jeszcze czyta recenzje? James Elkins w głośnym eseju What Happened to Art Criticism? zauważał, że krytyka sztuki powstaje masowo i masowo jest ignorowana. W innym miejscu sam przyznawał, że nie zawsze czyta recenzje.

Mogę rzucić okiem na esej, by wyłapać kilka kluczowych słów – być może praca określona jest jako ważna, poważna lub Lacanowska – i na tym może kończyć się moje zainteresowanie (…).

Nie ma w nich wystarczająco dużo mięsa: niektóre (teksty) są napuszone, inne konwencjonalne lub naćkane wielosylabowymi pochlebstwami, lub mętne, lub po prostu bardzo, bardzo znajome – tak brzmi dalszy fragment wywodu Elkinsa.

Podczas warsztatów uczestnicy wraz z prowadzącym postarają się odpowiedzieć na pytanie, jak pisać o sztuce, by była ona czytana. Zastanowią się także nad tym, co tak naprawdę oznacza komentowanie na bieżąco wydarzeń artystycznych. Jak wzbudzać dyskusje? Jak pisać teksty polemiczne? I jak znaleźć równowagę, nie tracąc przy tym krytycznego ostrza?

Omówiony zostanie proces pisania recenzji na przykładzie wybranego tekstu prowadzącego warsztaty Karola Sienkiewicza, a później przeanalizowane zostaną recenzje napisane przez uczestników. Przede wszystkim jednak sama krytyka zostanie poddana krytyce.

Pawilon Wystawowy. Kształcenie kadr kultury w zakresie sztuki współczesnej. Warsztaty – to cykl wydarzeń skierowany do artystów, kuratorów, edukatorów, studentów kierunków humanistycznych i tych związanych ze sztuką, pragnących rozwijać swój warsztat zawodowy. Odwołuje się on do pierwotnej funkcji galerii – salonu, przesuwa jednak akcent w rozumieniu terminu z przestrzeni wystaw ku bardziej intymnemu miejscu spotkań, dyskusji i kształtowania idei, jak rozumieli go choćby goście paryskiego salonu Gertrudy Stein. W ramach spotkań kierowanych do określonych odbiorców uczestnicy będą zastanawiać się nad różnymi przesłankami, w oparciu o które kształtuje się praktyka artystów, kuratorów, edukatorów i animatorów kultury, ale też urzędników pracujących w służbie sztuki.

Krytyka w praktyce. Warsztaty pisania o sztuce
Prowadzenie: Karol Sienkiewicz
Od 23 do 24 października 2014 roku
Kuratorki: Anna Bargiel, Ewa Tatar
Współpraca kuratorska i koordynacja: Anna Batko
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki
Kraków

Dodaj komentarz