Hommage à Chełmoński w Ośrodku Propagandy Sztuki

Od 10 października w łódzkim Ośrodku Propagandy Sztuki będzie można oglądać wystawę zbiorową pt. Hommage à Chełmoński. Ideą ekspozycji jest uczczenie 100. rocznicy śmierci Józefa Chełmońskiego, przypadającej w tym roku. Stała się ona okazją do wyrażenia uznania dla jego twórczości przez polskich artystów współczesnych, dla których Józef Chełmoński jest inspiracją w ich twórczej działalności.

Autor pracy: Jarosław Modzelewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor pracy: Jarosław Modzelewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Józef Chełmoński pozostaje od lat artystą najbardziej znanym i najwyżej cenionym w zbiorowej świadomości Polaków, obok Jana Matejki i Artura Grottgera. Jego wizje wsi polskiej i jej mieszkańców, przyrównywane do epickich obrazów z kart Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, są uznawane za kwintesencję polskości w malarstwie XIX i początku XX wieku. Wieloletnie pobyty w głównych ośrodkach artystycznych ówczesnej Europy (Monachium, Paryż) pozwoliły Chełmońskiemu na zaistnienie w Europie. Jednak głównym przedmiotem jego fascynacji pozostały Mazowsze i Ukraina.

Zaproszeni do projektu twórcy reprezentują trzy pokolenia, począwszy od nestorów, jak Stefan Gierowski, Tadeusz Dominik (zm. 20.05.2014), Adam Styka i Adam Myjak, poprzez najliczniej reprezentowane grono malarzy tzw. średniego pokolenia, jak: Dorota Grynczel, Joanna Gołaszewska, Anna Alicja Trochim, Wojciech Cieśniewski, Błażej Ostoja Lniski, Jarosław Modzelewski, Łukasz Majcherowicz, Sylwester Piędziejewski, Andrzej Podkański, Czesław Radzki, Andrzej Rysiński, Krzysztof Wachowiak, Apoloniusz Węgłowski, Artur Winiarski, aż do artystów młodych: Marcin Bogusławski, Michał Borys czy Maciej Czyżewski.

Ważnym partnerem projektu jest Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach, który udostępnił wszelkie, będące w jego dyspozycji, materiały związane ze słynnym malarzem.

Cykl wystaw Hommage à Chełmoński został zapoczątkowany w warszawskiej Galerii Test, działającej pod egidą Mazowieckiego Instytutu Kultury, następnie trafia ona do Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi. W planie jest także ekspozycja w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach oraz Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Projekt ekspozycji i kształt wystawy w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi jest dziełem prof. Apoloniusza Węgłowskiego, który specjalnie z myślą o przestrzeni Galerii w Parku im. H. Sienkiewicza wybrał blisko 100 prac i stworzył premierową ekspozycję malarstwa w monumentalnej skali, czemu sprzyja charakter i wielkość sali wystawowej.

Artyści: Stefan Gierowski, Dorota Grynczel, Adam Myjak, Anna Alicja Trochim, Adam Styka, Łukasz Majcherowicz, Andrzej Rysiński, Apoloniusz Węgłowski, Krzysztof Wachowiak, Czesław Radzki, Artur Winiarski, Wojciech Cieśniewski, Tadeusz Dominik, Joanna Gołaszewska, Błażej Ostoja Lniski, Sylwester Piędziejewski, Marcin Bogusławski, Michał Borys, Jarosław Modzelewski, Andrzej Podkański, Maciej Czyżewski

Kurator: Apoloniusz Węgłowski

Hommage à Chełmoński
Wernisaż: 10 października 2014 roku, godz. 18.00
Wystawę będzie można oglądać do 30 listopada 2014 roku
Ośrodek Propagandy Sztuki
Park im. H. Sienkiewicza
Łódź

Dodaj komentarz