Spacerkiem po Warszawie: Wielcy architekci XX w.

16 października o godz. 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN w Warszawie odbędzie się inauguracja dziewiątej edycji seminarium Spacerkiem po Warszawie pod hasłem Wielcy architekci XX w. Na przełomie dwóch epok: Karol Jankowski i Franciszek Lilpop.

Spacerkiem po Warszawie: Wielcy architekci XX w. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Spacerkiem po Warszawie: Wielcy architekci XX w. (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dziewiąta edycja wykładów prezentujących różnorodność stylistyczną architektury Warszawy w XX w. W tej edycji organizatorzy będą kontynuować przybliżanie postaci wybitnych polskich architektów i ich osiągnięcia, których twórczość nie ograniczała się tylko do stolicy. Przedstawione zostaną założenia architektoniczne/urbanistyczne i ich stylistyka (gmachy użyteczności publicznej, obiekty przemysłowe, architektura sportowa i rekreacyjna, architektura mieszkaniowa, obiekty kultu) oraz ich wpływ na kształt miasta i życie mieszkańców – na tle historycznym, społecznym i ideologicznym. Seminarium adresowane jest do nauczycieli historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, studentów kierunków humanistycznych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z możliwością wykorzystania podczas egzaminu maturalnego z języka polskiego w nowej formule, sprawdzającej umiejętność analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury, np. z architektury.

Organizatorzy proponują sześć spotkań w cyklu miesięcznym odbywających się od października 2014 r. do marca 2015 r. Udział w seminarium – jako formie doskonalenia zawodowego – zostanie potwierdzony pisemne.

Karol Jankowski (1868–1928), polski architekt, studiował na politechnice w Rydze, gdzie uzyskał nagrody za projekty konkursowe gmachów muzeum i ratusza ryskiego. Od przyjazdu do Warszawy w 1901 r. podjął współpracę z Franciszkiem Lilpopem. Należał do organizatorów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, na którym od 1919 r. był profesorem, a w latach 1923–1925 pełnił funkcję dziekana. Julian Samujłło, autor biogramu w Polskim Słowniku Biograficznym, wymienia takie cechy jego projektów jak: logikę konstrukcyjną, prostotę, doskonałe wyczucie bryły.

Franciszek Lilpop (1870–1937), polski architekt, po ukończeniu w 1894 r. studiów na politechnice w Rydze, rozpoczął pracę zawodową w Warszawie u architekta Józefa Dziekońskiego; niedługo później założył własną pracownię. W 1899 r. stanowisko głównego projektanta objął architekt Karol Jankowski, z którym w 1903 r. zawiązali spółkę pod nazwą „Biuro Architektoniczne Franciszek Lilpop i Karol Jankowski”. Od 1924 r. wykładał budownictwo przemysłowe na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Wykład:

Jarosław Zieliński, historyk architektury i jeden z najbardziej cenionych współczesnych varsavianistów, autor m.in. wielotomowego Atlasu dawnej architektury ulic i placów Warszawy, albumu Warszawa zburzona i odbudowana, monografii Realizm socjalistyczny w Warszawie. Urbanistyka i architektura, przewodników historycznych po stołecznych dzielnicach, a także szeregu artykułów dotyczących historii i dziedzictwa Warszawy publikowanych m.in. na łamach Stolicy i Spotkań z Zabytkami.

Spacerkiem po Warszawie: Wielcy architekci XX w. – inauguracja
16 października 2014 r., godz. 17.00
Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia
Warszawa

Dodaj komentarz