• 2014-10-15

Życie na przekór. Konferencja naukowa

Konferencja naukowa Życie na przekór. Antysystemowa kontestacja młodzieży w ostatniej dekadzie PRL (1980–1989) – nowe tropy i pytania badawcze odbędzie się w Warszawie w dniach od 23 do 24 października.

„Życie na przekór” – konferencja naukowa, plakat (źródło: materiały prasowe)

„Życie na przekór” – konferencja naukowa, plakat (źródło: materiały prasowe)

Antysystemowa kontestacja młodzieży w ostatniej dekadzie PRL jest problemem badawczym, który nie został jeszcze w pełni rozpoznany i opisany. Zapewne ma to związek z bogatą paletą niemieszczących się w gorsecie komunistycznej ideologii działań, jakie młodzi ludzie podejmowali w latach 1980–1989. Bunt, opozycja i opór miały wtedy różne oblicza. Raz były to działania sensu stricto polityczne, innym razem polem małej wojny z systemem była np. niezależna kultura i sztuka. Młodzi opozycjoniści byli aktywni w różnych środowiskach – w szkołach, na uczelniach, w zakładach pracy. Ich działalność nie bazowała na jednym, wypracowanym schemacie; mogła mieć charakter zorganizowany, zaplanowany i długofalowy lub – przeciwnie – nieuporządkowany, chaotyczny i incydentalny. W ostatnim dziesięcioleciu Polski Ludowej młodzi przeszli przyspieszony kurs edukacji politycznej. Dla wielu z nich doświadczeniem pokoleniowym był karnawał Solidarności (1980–1981), a po nim noc stanu wojennego, męczeńska śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, strajki 1988 r., rozmowy okrągłego stołu. Młodzież dorastała w okresie agonii systemu – pogłębiającego się kryzysu politycznego i gospodarczego oraz marazmu, który nie ominął również dorosłej opozycji. Wielu reagowało na to obojętnie; oportunizm i koniunkturalizm nie były wtedy niczym wyjątkowym. Niektórzy wyrastali jednak ponad szarą rzeczywistość i głośno wyrażali swój sprzeciw. Ilu ich było?

„Życie na przekór” – konferencja naukowa, program (źródło: materiały prasowe)

„Życie na przekór” – konferencja naukowa, program (źródło: materiały prasowe)

Czy młodzież lat osiemdziesiątych była pokoleniem buntu, a może był to tylko bunt jednostek? Jak dynamika wydarzeń politycznych lat osiemdziesiątych wpłynęła na aktywność opozycyjną młodych ludzi? Czy wszyscy z nich pogodzili się z koncyliacją okrągłego stołu? Czy w przełomowym roku 1989 młodzież mogła wpłynąć na bieg wydarzeń? Czy w okresie transformacji ustrojowej jej ideowość i idealizm przegrały z realiami polityki? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą badacze i świadkowie historii podczas organizowanej przez Oddział IPN w Warszawie konferencji naukowej Życie na przekór. Antysystemowa kontestacja młodzieży w ostatniej dekadzie PRL (1980–1989) – nowe tropy i pytania badawcze. Koncepcją konferencji i jej koordynacją zajął się dr Bartłomiej Noszczak (Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie).

Konferencja naukowa Życie na przekór. Antysystemowa kontestacja młodzieży w ostatniej dekadzie PRL (1980–1989) – nowe tropy i pytania badawcze
Od 23 do 24 października 2014 roku, godz. 10.00
Centrum Edukacyjne IPN
Ul. Marszałkowska 21/25
Warszawa

Dodaj komentarz