Maciej Miłkowski i jego prozatorski debiut

22 września ukazał się tom opowiadań Wist, będący debiutem krakowskiego pisarza i radiowca, którym jest Maciej Miłkowski. Książka ukazała się nakładem Fundacji Zeszytów Literackich.

Maciej Miłkowski – „Wist”, okładka (źródło: materiały prasowe)

Maciej Miłkowski – „Wist”, okładka (źródło: materiały prasowe)

Bohaterem opowiadań Macieja Miłkowskiego jest opowiadanie. Opowiadanie – jako proces, czynność, budowanie (i stawanie się, wyłanianie) opowieści; i opowiadanie – jako tego procesu rezultat: tekst. Każdy z trzynastu tekstów zbioru jest zupełnie inny – jest tu i opowiadanie realistyczne, i apokryf, i mit, i teatralny monolog, i prześmieszne pastisze czy notatki do opowiadania, ach, czegóż tu nie ma! A narrator, za każdym razem nowy, innym językiem opowiada swoją historię, i na inne sposoby jednocześnie mówi o tym, jak – właśnie teraz, na naszych oczach – tę historię stwarza. A zarazem – te doskonale literackie opowiadania przecież pełne są rzeczywistości (także tej naszej, tu i teraz!), pełne światów, pełnokrwistych postaci, zdumiewających losów. I jeszcze – Wist to precyzyjnie skonstruowana całość, powiązana wieloma mniej lub bardziej ukrytymi motywami, węzłami. Więcej – to wiele całości: jeśli – idąc śladami narratorów – zmienimy punkt widzenia, potrząśniemy tą książką, to objawią nam się nowe, odmienne jej kształty, zadziwiające konfiguracje, sensy.

O, jakże raduje się teraz w piekle Vladimir Vladimirowicz N. czytając Wist! Czytajmy i my tę prawdziwie świetną książkę – tak o zbiorze opowiadań Macieja Miłkowskiego napisał Bronisław Maj.

Maciej Miłkowski
Wist
Premiera: 22 września 2014 roku
Fundacja Zeszytów Literackich

Dodaj komentarz