• 2014-10-10

Patterns of Europe | Wzory Europy

25 października rozpoczną się warsztaty Patterns of Europe | Wzory Europy. To próba zmierzenia się z tematem współczesnego projektowania osadzonego w tradycjach wzorniczych Lubelszczyzny.

Logo warsztatów Patterns of Europe | Wzory Europy, (źródło: materiały prasowe organizatora)

Logo warsztatów Patterns of Europe | Wzory Europy, (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt Patterns of Europe | Wzory Europy ma zapoczątkować w Lublinie długofalowy dialog pomiędzy kulturą ludową a nowoczesnym projektowaniem i stanowi pewien punkt wyjścia dla kompleksowego myślenia i działania na rzecz ochrony tradycji wzorniczych i rozwijania sektorów kreatywnych w naszym regionie.

Najważniejszy cel stanowi wypracowanie takiego modelu, który będzie przynosił wymierne korzyści obydwu sektorom, przy poszanowaniu zasad działania każdego z nich oraz praw autorskich twórców i designerów. Chodzi zarówno o ochronę materialnego i niematerialnego dziedzictwa Lubelszczyzny, jak i przyczynienie się do rozwoju sektora kreatywnego, który, ciągle poszukuje nowych źródeł inspiracji i zakorzenienia w społecznej i ekonomicznej strukturze regionu.

Podczas warsztatów badana będzie granica pomiędzy funkcją, użytecznością a wyglądem, analizowany proces powstawania przedmiotów sztuki użytkowej od koncepcji aż do realizacji, stworzony zostanie współczesny wzór lubelski oraz stworzona zostanie okazja do eksperymentowania z kształtami i wzorami naczyń glinianych.

Patterns of Europe | Wzory Europy
Od 25 października 2014 r.
Lublin

Dodaj komentarz