• 2014-10-09

Bruno Schulz. Festiwal – program wydarzeń

14 października we Wrocławiu rozpocznie się kolejna edycja Bruno Schulz. Festiwal. Podczas tegorocznej odsłony Festiwalu będzie można wziąć udział w spotkaniach m.in. z Dawidem Grossmanem, Zeruyą Shalev czy Jurijem Andruchowyczem.

Bruno Schulz. Festiwal – logotyp (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bruno Schulz. Festiwal – logotyp (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bruno Schulz. Festiwal – program:

14 października, wtorek:

 • 9.00–16.30 – Dialog o literaturze i duchu. Kolokwium vincenzowskie – sesja naukowa.
  • Jacek Kolbuszewski – Vincenz wobec wartości
  • Włodzimierz Próchnicki Stanisław Vincenz – dialog i mit
  • Andrzej St. Kowalczyk Vincenz o wojnie polsko-ukraińskiej
  • Mirosława Ołdakowska-Kuflowa Vincenz epistolograf
  • Marta Skwara Vincenz jako tłumacz Whitmana
  • Aleksander Madyda Połonina jako utwór publicystyczny
  • Dorota Burda-Fischer Jak i o czym mówi Vincenz w Rarytasie?
  • Grzegorz Pełczyński Ormianie w dziele Stanisława Vincenza
  • Agnieszka Hawrot Wolność w tetralogii Vincenza
  • Józef Olejniczak Vincenz i nowoczesność
 • 17.00 Kolokwium vincenzowskie – wernisaż wystawy biograficznej o Stanisławie Vincenzie. Dialog o losie i duszy.
 • 19.00 Salon Angelusa na Bruno Schulz. Festiwal.
  • Spotkanie z Mariuszem Szczygłem. Prowadzenie: Stanisław Bereś.
 • 21.00 – koncert Jurija Andruchowycza i Karbido.

15 października, środa:

 • 9.00–17.00 – Kolokwium vincenzowskie – warsztaty translatorskie. Dialog o duchu litery.
  Miriam Borenstein, Guillem Calaforra i Castellano, Jiři Červenka, Wera Dejanowa, Xavier Farré, Osman Firat Bas, Ilay Halpern, Ołeś Herasym, Birutė Jonuškaitė, Algis Kalėda, Hendrik Lindepuu, Sergey Moreino, Anatol Niechaj, Katarzyna Olszewska-Sonnenberg, Miri Paz, Lajos Pálfalvi, Taras Prochaśko, Ljubica Rosić, Katarina Šalamun Biedrzycka, Herbert Ulrich, Agnieszka Wiśniewska, Monika Woźniak. Prowadzenie: Maryla Laurent i Bernhard Hartmann.
 • 17.00 – Dyskusja panelowa: Nietrwałość i zmiana.
  Lech Jęczmyk, Dariusz Kosiński, Marcin Król. Prowadzenie: Jacek Kurczewski.
 • 19.00 Salon Angelusa na Bruno Schulz. Festiwal.
  • Spotkanie z Jurijem Andruchowyczem. Prowadzenie: Mirosław Spychalski.
 •  21.00 Kolokwium vincenzowskie – dyskusja panelowa. Dialog o duszy przeliterowanej.
  Dorota Burda-Fischer, Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Taras Prochaśko, Włodzimierz Próchnicki, Alois Woldan, Krzysztof Zajas. Prowadzenie: Csaba Gy. Kiss.

16 października, czwartek:

 • 9.30–14.00 Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Nowy regionalizm w badaniach literackich.
  Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku.

  • Małgorzata Mikołajczak – Od mimikry do rebelii. Strategie emancypacyjne literatury regionalnej
  • Elżbieta Rybicka – Relacje centro-peryferyjne a polityki tożsamości regionalnej
  • Jerzy Madejski – Nowy i stary regionalizm w badaniach literackich
  • Marcin Cieński – Andrzej Stasiuk: de/re-centralizacja Europy a spojrzenie peryferyjne
  • Kinga Siewior – Globalne wytwarzanie lokalności. Dyskurs literacki zachodniego pogranicza w perspektywie postzależnościowej (1945–1989)
  • Arkadiusz Kalin – Rola etnogenezy piastowskiej w micie Ziem Odzyskanych – narracje literackie
  • Marek Mikołajec – Naród – dekonstrukcja ideologii. W stronę wspólnoty i panlokalności
  • Michał Mazur – Jest Polska, niech wam Polska da żrać – kwestia tożsamości narodowej we wczesnej twórczości literackiej Wilhelma Szewczyka
 •  10.00–14.00 – Szkolenie dla bibliotekarzy.
  • BIBA 2014. Akademia kultury – Biblioteczne Inicjatywy, Biblioteczne Aktywności.
 • 10.45 – Lekcje dla młodzieży.
  Wojciech Bonowicz, Szymon Kloska
 • 16.30 – Wykład otwarty: Zwykły dzień Brunona Schulza.
  Zoriana Rybczynska i Oleh Rybczynski
 • 18.00 – Dyskusja panelowa: Wyłuskać pisarza z natłoku zdarzeń.
  Joanna Siedlecka, Tomasz Pindel. Prowadzenie: Wojciech Bonowicz.
 •  19.00
  • Spotkanie z Małgorzatą Szejnert. Prowadzenie: Justyna Sobolewska.
 • 21.00 – Spotkanie z Dawidem Grossmanem. Prowadzenie: Piotr Paziński.
  (Rozmowa w języku hebrajskim, tłumaczona na język polski.)

17 października, piątek:

 • 9.30–14.00 – Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Nowy regionalizm w badaniach literackich.
  Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku.

  • Krystian Węgrzynek – Murzyni, Indianie, Ślązacy i inni. Kilka uwag na temat oświeceniowego wizerunku dzikusa w śląskim kontekście
  • Kornelia Ćwiklak – Relacja centrum-peryferie w najnowszej prozie polskiej o Górnym Śląsku
  • Daniel Kalinowski – Kaszubskie kompleksy (z centrum w tle)
  • Adela Kuik-Kalinowska – Od literatury ludowej do kaszubistyki. Literatura kaszubska w dyskursie historycznoliterackim
  • Kamila Gieba – Półperyferia. Życie literackie na Ziemi Lubuskiej w kontekście relacji centro-peryferyjnych
  • Mirosława Szott – Zapewne już nigdzie tak swojsko nie zamieszkam – geopoetyka prowincji w wierszach Mieczysława Warszawskiego
  • Ksymena Filipowicz-Tokarska – Kiedy margines zajmuje miejsce centralnego zapisu, czyli o twórczości Ireny Dowgielewicz
  • Marta Bąkiewicz – Literackie pogranicze Eugeniusza Paukszty
 • 10.00–14.00 – Szkolenie dla bibliotekarzy
  • BIBA 2014. Akademia kultury – Biblioteczne Inicjatywy, Biblioteczne Aktywności
 • 10.45 – Lekcje dla młodzieży.
  Justyna Sobolewska, Paweł Próchniak
 •  16.30 – Dyskusja panelowa: Odnaleźć poetę.
  Anna Arno, Piotr Matywiecki, Radosław Romaniuk. Prowadzenie: Paweł Próchniak.
 • 19.00 Salon Angelusa na Bruno Schulz. Festiwal. Kawiarnia Europa.
  Spotkanie z nominowanymi do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus.
  Uczestnicy: Jelena Czyżowa, Ołeksandr Irwaneć, Wiesław Myśliwski, Pavol Rankov, Martin Šmaus, Jáchym Topol. Prowadzenie: Barbara Marcinik, Wojciech Bonowicz, Szymon Kloska.
 • 21.30 – Slam: Nie wiedziałem, że mówię prozą.
  Jury: Ryszard Krynicki, Marcin Sendecki i Andrzej Sosnowski. Prowadzenie: Tomasz Majera. Podkład muzyczny: Michał Wandzilak.

  • Po slamie odbędzie się koncert Chain Smokers & Andrzej Sosnowski

18 października, sobota:

 • 9.30–14.00 – Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Nowy regionalizm w badaniach literackich.
  Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku.

  • Zbigniew Chojnowski – Mazury Erwina Kruka
  • Elżbieta Konończuk – Wielkie sprawy małych ludzi. Poetyka prowincji w twórczości Edwarda Redlińskiego
  • Katarzyna Sawicka-Mierzyńska – Swój, inny i obcy w literaturze Podlasia
  • Danuta Zawadzka – Topos powrotu z Warszawy na wieś we współczesnej kulturze Podlasia i Suwalszczyzny
  • Elżbieta Dąbrowicz – Peryferie imperium. Gazeta Białostocka 1912–1915
  • Elżbieta Dutka – …Paryż, owszem, mógł się wówczas wydawać pępkiem świata… – Francuskie centrum i peryferie Julii Hartwig
  • Joanna Szydłowska – O pożytkach z podglądania marginesu, czyli po co centrom peryferie. Egzotyzacja świata w polskiej literaturze reportażowej XXI wieku (Wojciech Tochman Eli, Eli, Ziemowit Szczerek Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli Tajna historia Słowian)
  • Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz – W przyrodzie nic nie ginie,czyli polsko-niemieckie kontakty ekokulturowe na przykładzie literatury z polowań
 • 10.00–14.00 – Szkolenie dla bibliotekarzy
  • BIBA 2014. Akademia kultury – Biblioteczne Inicjatywy, Biblioteczne Aktywności.
 •  14.00 – Spotkanie z Zeruyą Shalev. Prowadzenie: Szymon Kloska.
  (Rozmowa w języku hebrajskim, tłumaczona na język polski.)
 • 16.00 – Dyskusja panelowa: Wybieranie języka, wybieranie narodu, czyli czy istnieje obowiązek bycia pisarzem żydowskim (na przykładzie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego).
  Joanna Tokarska-Bakir, Zdzisław Kudelski, Arkadiusz Morawiec. Prowadzenie: Paweł Próchniak.
 •  20.00 – Gala wręczenia Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus
Zeruya Shalev, fot. Naomi Tokatly (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zeruya Shalev, fot. Naomi Tokatly (źródło: materiały prasowe organizatora)

19 października, niedziela:

 • 9.30–13.15 – Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Nowy regionalizm w badaniach literackich.
  Centra – peryferie w literaturze polskiej XX i XXI wieku.

  • Krystyna Pietrych – Literatura o łódzkim getcie jako dyskurs (nie)pamięci miasta
  • Tomasz Cieślak – (Re)kreacja miejsca. Łódź w Mieście do zjedzenia Przemysława Owczarka
  • Jan Galant – Poetyckość między peryferiami a centrum. O wierszach Wojciecha Gawłowskiego
  • Adam Poprawa – Peryferie po kulturze. Proza Wita Szostaka
  • Dobrawa Lisak-Gębala – Centrum – Wszystko. Zamość w prozie Piotra Szewca
  • Jarosław Petrowicz – Miesz(k)aniec jako centralna postać Śląska wielokulturowego
  • Wojciech Browarny – Narody i peryferie. O Rapsodii świdnickiej Władysława Jana Grabskiego
 • 10.00–14.00 – Szkolenie dla bibliotekarzy
  • BIBA 2014. Akademia kultury – Biblioteczne Inicjatywy, Biblioteczne Aktywności.
 • 12.00–16.00 – Gra miejska: Kot Nadodrza.
 • 12.00 – Goście Bruno Schulz. Festiwal uwalniają swoje książki. Książki rzucone na rynek.
 • 15.00 – Polska prapremiera filmu Bo Perssona Watching The moon at night.
  Po projekcji spotkanie z twórcami: Joanną Helander, Bo Perssonem. Prowadzenie: Marcin Wodziński.

Bruno Schulz. Festiwal
Od 14 do 19 października 2014 roku
Wrocław

Tags

Dodaj komentarz