Oksymoron normalności od strony tureckiej

Od 17 października w Centrum Depo w Stambule będzie można oglądać turecką edycję wystawy zbiorowej pt. Oksymoron normalności – dwustronnego projektu organizowanego w ramach Polskiego Sezonu w Turcji w 2014 roku przez białostocką Galerię Arsenał.

Konrad Smoleński, „Volume Unit”, 2014, music desktop, modulation meters (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konrad Smoleński, „Volume Unit”, 2014, music desktop, modulation meters (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bezpośrednią inspiracją do tej wystawy jest praca Alexandra Kiosseva (Notes on Self-Colonising Cultures, B.Pejic, D.Elliot (red) After the Wall.Art and Culture in post-Communist Europe, Stockholm 1999) dotycząca kondycji państw z obszaru Europy Środkowo Wschodniej i Bałkan. Przekonująca wydaje się propozycja szukania problemów ich narodów z samookreśleniem się z definiowaniem własnej tożsamości dalej niż w braku ciągłości kształtowania się demokracji spowodowanego okresem komunistycznym. Kiossev nazywa te państwa samo-kolonizującymi się kulturami podkreślając, że kolonizacja odbywa się niejako na życzenie bez udziału siły z zewnątrz. Nie możemy utożsamiać się z wartościami, które uznajemy za uniwersalne, ale też nie możemy odrzucić ich na rzecz własnych wartości.

Próbujemy sobie z tym różnie radzić – albo przez ciągłe porównania i przykładanie miary normalności, pytanie kiedy u nas będzie normalnie czyli tak jak TAM – albo przez wyparcie i nie zgadzanie się z oczywistą marginalnością kultury polskiej, pretendowanie do bycia częścią uniwersum i przypisywanie sobie szczególnego miejsca w kształtowaniu kultury Europy przez przesadne podkreślanie wartości własnych, niesłusznie zapomnianych wzorów kulturowych, czy wreszcie poprzez szukanie winnych, którzy nam to zrobili zakłamując historię. W każdym razie konsekwentnie unikamy konfrontacji z faktem, że nasza kultura nie stała się niższa, bo popadła w zależność od tego, co obce, ale już źródłowo ukonstytuowała się jako zależna na skutek rozpoznania własnej niższości. Dałoby to szanse na zastąpienie opozycji norma-patologia przeciwstawieniem centrum-peryferie i pozwoliłoby nam zaakceptować własną kondycję.

Monika Szewczyk

Kurator: Monika Szewczyk

Artyści: Can Altay, Fatma Bucak, Hera Büyüktaşcıyan, Hubert Czerepok, Oskar Dawicki, Anna Konik, Franciszek Orłowski, Jadwiga Sawicka, Konrad Smoleński, Ali Taptik, Marek Wasilewski, prace z kolekcji Galerii Arsenał: Zbigniewa Libery, Piotra Wysockiego

Oksymoron normalności – edycja turecka
Wernisaż: 17 października 2014 roku, godz. 18.30
Wystawę będzie można oglądać do 30 listopada 2014 roku
Centrum Depo, Stambuł, Turcja

Dodaj komentarz