Gry, games, игры… Jarosław Kozłowski w Galerii Muzalewska

Od 16 października w poznańskiej Galerii Muzalewska będzie można oglądać wystawę najnowszych prac Jarosława Kozłowskiego zatytułowaną (w trzech językach) Gry, games, игры, etc.

Jarosław Kozłowski, „Gra w informacje” (ujęcie a.), 2006-2014, akwarela, wikol, gazety, torby papierowe, każda z 17. o wym. 35x25x13cm, Galeria Muzalewska, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jarosław Kozłowski, „Gra w informacje” (ujęcie a.), 2006-2014, akwarela, wikol, gazety, torby papierowe, każda z 17. o wym. 35x25x13cm, Galeria Muzalewska, 2014, fot. Natalia Brandt (źródło: materiały prasowe organizatora)

W 2002 roku w Galerii Muzalewska w Poznaniu odbyła się wystawa Jarosława Kozłowskiego Hot News, a w roku 2010 Empatia. Artysta nieznużenie docieka, w wizualnej formie, kwestii poznawczych: prawdy i fałszu, informacji oraz dezinformacji, jednolitości i dwoistości, indoktrynacji i sposobów impregnowania się przeciwko niej, a posługuje się przy tym niezmiennie świeżymi środkami artystycznymi. Owe wciąż odnawiane nośniki artystyczne posiadają walory tak zmysłowe, jak i umysłowe, w czym dostrzec można konsekwencję wobec zakorzenienia pracy Kozłowskiego w sztuce pojęciowej, ale też przekraczanie niegdyś zakreślonych horyzontów i konceptów. Kwestie zmienności oraz niezmienności w postawie artystycznej i w metodach pracy, zagadnienia aktywności autora prezentowanych dzieł w różnych obszarach życia artystycznego – obok twórczości własnej, w kształceniu adeptów sztuki, a także (niegdyś) pracy w roli kuratora wystaw – omawiane są w kolejnej rozmowie Jaromira Jedlińskiego z Jarosławem Kozłowskim (zobacz: Magazyn O.pl).

Trzy zespoły prac Jarosława Kozłowskiego: Gra w czujność (2014), Gra w wiadomości (2014) i Gra w pojęcia (2004-2014) składają się na obecną wystawę Gry, games, игры, etc., która w całości stanowi w intencji autora jedno wieloelementowe dzieło – pojęciową kontynuację stałego zainteresowania sprawą gier, a zarazem klarowny i frapujący układ obrazów, rysunków, obiektów oraz elektronicznego wyświetlacza tekstów bezbłędnie skoncertowany z układem pomieszczeń, w których jest uobecniony. Galeria staje się zatem niejako domem gry – gry językowe, pojęciowe, sensualne oraz przestrzenne tu prowadzone egzaminowane są pod kątem swej legalności bądź nielegalności, rozstrzygalności i jej braku.

(Jaromir Jedliński)

Jarosław Kozłowski urodził się w 1945 roku w Śremie. W latach 1963–1969 studiował na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, gdzie od 1970 roku zatrudniony jest jako nauczyciel akademicki. W latach 1981–1987 rektor tej uczelni. Uczył również w Statens Kunstakademi w Oslo (1992-1997), Rijksakademie van Beeldende Kunste w Amsterdamie (1996-2004), Academy Without Walls w Lusace (1999, 2001), na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza (2005-2010) oraz – jako profesor wizytujący – w Concordia University w Montrealu (1988). Obecnie profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

Inicjator (wspólnie z Andrzejem Kostołowskim) międzynarodowej sieci artystycznej NET (1971). W latach 1972–1990 prowadził Galerię Akumulatory 2 w Poznaniu, w której prezentował twórczość polskich i zagranicznych artystów awangardowych. Był również kuratorem programu galerii i kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (1992–94).

Współtwórca sztuki konceptualnej i pojęciowej, zajmuje się rysunkiem, instalacją, malarstwem, książką artystyczną, performance’m. Autor ponad stu wystaw indywidualnych w Polsce i na świecie, uczestnik wielu wystaw międzynarodowych. Stypendysta The British Council (Londyn, 1979) oraz DAAD (Berlin,1984–1985). W Galerii Muzalewska w Poznaniu w 2002 roku prezentowana była wystawa Jarosława Kozłowskiego Hot News, a w roku 2010 Empatia. Prace Jarosława Kozłowskiego znajdują się w licznych zbiorach muzeów w całym świecie, a także w galeriach i kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.

Jarosław Kozłowski, Gry, games, игры, etc.
Wystawę będzie można oglądać od 16 października do 30 listopada 2014 roku
Galeria Muzalewska w Poznaniu

Dodaj komentarz