BWA w Tarnowie miejscem przyjaznym Seniorom

1 października BWA w Tarnowie otrzymało certyfikat Miejsce przyjazne Seniorom. Celem konkursu było wyłonienie oraz promocja instytucji i miejsc, które dysponują ofertą usług i świadczeń odpowiadającą potrzebom Seniorów.

Tarnowscy seniorzy uczestniczą w Wigilii Tarnowskich Środowisk Twórczych (2013), fot. Paweł Topolski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tarnowscy seniorzy uczestniczą w Wigilii Tarnowskich Środowisk Twórczych (2013), fot. Paweł Topolski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Komisja Konkursowa (składająca się z przedstawicieli: Urzędu Miasta Tarnowa, Tarnowskiej Rady Seniorów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, organizacji pozarządowych oraz Radnego Rady Miejskiej w Tarnowie) wytypowała miejsca, które cechuje: szczególna otwartość i przychylność wobec Seniorów, posiadanie preferencyjnej oferty dla Seniorów (np. ulgi, zniżki), świadczenie specjalnych usług dla Seniorów lub działalność na ich rzecz. Komisja konkursowa wytypowała 11 miejsc, które w największym stopniu spełniały kryteria konkursowe. Certyfikaty przyznawane są na okres 1 roku. BWA otrzymało certyfikat po raz pierwszy.

Certyfikat został wręczony BWA w dniu 1 października 2014 r. przez Panią Krystynę Latałę Zastępcę Prezydenta Miasta Tarnowa w Tarnowskim Teatrze w czasie uroczystych obchodów II Tarnowskiego Dnia Seniora. Częścią programu była prezentacja dobrych praktyk realizowanych na rzecz tarnowskich seniorów, jednym z czterech prezentowanych filmów był film dotyczący BWA.

Miejsce przyjazne Seniorom
Certyfikat został przyznany 1 października 2014 roku
BWA w Tarnowie

Dodaj komentarz