Profesor Jacek Purchla odznaczony Krzyżem Małopolski

Profesor Jacek Purchla, dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, został wyróżniony Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Przyznawana jest ona osobom, które aktywnie działają na rzecz regionu i przyczyniają się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego. Samorząd Województwa Małopolskiego pragnie w ten sposób docenić pasję i zaangażowanie ludzi, którzy swoją działalnością udowadniają, iż praca jednostki może skutecznie uzupełniać starania władz publicznych.

MCK w Krakowie, Kamienica „Pod Kruki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

MCK w Krakowie, Kamienica „Pod Kruki” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wyróżnienie zbiegło się w czasie z przygotowaniem wystawy Mit Galicji, która dla Małopolski jest szczególnie ważna. Przypomina bowiem fragment jej historii, kiedy była prowincją monarchii Habsburgów i cieszyła się szeroką autonomią. Ekspozycja – będąca efektem międzynarodowego projektu badawczego – pozwala przyjrzeć się mitowi galicyjskiemu w szerokim kontekście, nie tylko z perspektywy Polaków, ale także Ukraińców, Austriaków i Żydów. Próbuje także odpowiedzieć na pytanie o fenomen trwałości mitu Galicji, który przejawia się także obecnie w jego powszechnym (zwłaszcza w Małopolsce) komercyjnym wykorzystywaniu jako marki, symbolu jakości.

Profesor Jacek Purchla jest współautorem idei wystawy.

Jacek Purchla urodził się w Krakowie w 1954 r. Odbył studia w zakresie ekonomii i historii sztuki. Jest profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych i członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. Kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej oraz Zakładem Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a także Katedrą Dziedzictwa Europejskiego w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Autor ponad czterystu prac naukowych, w tym wielu książek. W latach 1990–1991 wiceprezydent Krakowa. Założyciel i od 1991 r. dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Członek tytularny i wiceprezydent Comité international d’histoire de l’art (CIHA), członek wielu organizacji i stowarzyszeń, m.in. Rady Europa Nostra w Hadze, Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Od 2000 r. przewodniczy Radzie Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jacek Purchla – Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego Krzyż Małopolski
Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 1 października w Operze Krakowskiej.
Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

Dodaj komentarz