Gdy sąsiad jest nieznajomym? Odsłona pierwsza

CSW Łaźnia w Gdańsku zaprasza na prezentacja prac w przestrzeni publicznej Dolnego Miasta zrealizowanych w ramach projektu pt. Gdy sąsiad jest nieznajomym?, która odbędzie się 3 i 4 października.

Projekt „Gdy sąsiad jest nieznajomym?”, Gdańsk – Dolne Miasto (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt „Gdy sąsiad jest nieznajomym?”, Gdańsk – Dolne Miasto (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ramach projektu Gdy sąsiad jest nieznajomym? stawiane będą pytania o sztukę w przestrzeni publicznej. Artyści i kuratorzy skupią się na strategiach i możliwościach angażowania odbiorcy do udziału w realizacjach, które są prezentowane poza zamkniętą przestrzenią galeryjną.

Projekt składać się będzie z pięciu artystycznych interwencji, ukazujących różne postawy artystów pracujących w przestrzeni publicznej wobec odbiorców. Artystyczne interwencje skupią się wokół opuszczonego mieszkania na Dolnym Mieście, dzielnicy przechodzącej transformację. Jaką rolę powinna odegrać sztuka w tej przemianie?

Sztuka na trwale wpisała się w przestrzeń naszych miast. Dzieło sztuki umiejscowione w publicznej przestrzeni zmienia ją, definiuje na nowo, przyciąga uwagę, mimowolnie angażując mieszkańców. Pojawiają się pytania:

  • Czy jest miłym sąsiadem, czy raczej mówiącym z dziwnym akcentem nieznajomym?
  • Jaka powinna być sztuka w przestrzeni publicznej? Bawić, krytykować, budzić wątpliwości?
  • Jaka jest odpowiedzialność artysty wobec lokalnej społeczności?
  • Czy artysta działający w otwartej przestrzeni programuje odbiorców czy raczej oddaje im część autorstwa swojej pracy?
  • Likwidacja granicy między dziełem a widzem jest jednym z kluczowych zadań sztuki współczesnej.
  • Czy sztuka w przestrzeni miasta jest odpowiedzią?

Projekt Gdy sąsiad jest nieznajomym? będzie z jednej strony pytaniem o przekraczanie granic, pomiędzy dziełem a odbiorcą, z drugiej zaś próbą analizy rzeczywistego stanu. Projekt będzie próbą spojrzenia na egzystencję sztuki z punktu widzenia odbiorcy. W jego ramach zaprezentowane zostaną zarówno prace mające za zadanie uatrakcyjnić przestrzeń, jak te będące krytyczną analizą otoczenia, wymagające interwencji odbiorcy, wykorzystujące nowe technologie.

Projekt „Gdy sąsiad jest nieznajomym?”, Gdańsk – Dolne Miasto (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt „Gdy sąsiad jest nieznajomym?”, Gdańsk – Dolne Miasto (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zagadnieniem analizowanym w projekcie będzie własność przestrzeni miejskiej, kto jest rzeczywistym gospodarzem. Centra naszych miast coraz bardziej odpowiadają wymogą globalnej turystyki. Czy artyści mogą pomóc w zachowaniu lokalnego charakteru miejsca? Jakie są zadania sztuki w publicznej przestrzeni?

Artyści: Justyna Wencel i Marcin Chomicki, Andres R. Londono, Joshua Schwebel, Elżbieta Jabłońska, Dominika Skutnik, Andrea Mastrovito, Art Mesh (Kuba Budzyński, Monika Waraxa, Stephan Bourgeois)

Prelegenci seminarium: Carmen Einfinger, Soren Dahlgaard, Tania Ruiz, Zróbmy to razem (Kuba Budzyński, Monika Waraxa, Bartek Bartosiński)
Kuratorka: Agnieszka Kulazińska-Grobis

Gdy sąsiad jest nieznajomym?
Projekt realizowany w ramach Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska
Prezentacja prac odbędzie się 3 i 4 października 2014 roku
Oprowadzanie kurat0rskie odbędzie się o godzinie 18.00 i 19.00 (w języku angielskim)
Seminarium odbędzie się 4 października 2014 roku o godzinie 17.00
CSW Łaźnia
ul. Jaskółcza 1
Gdańsk – Dolne Miasto

Dodaj komentarz