Agnieszka Lasota zainauguruje Arton Review

1 października Fundacja Arton zaprasza na na pierwsze spotkanie filmowe w ramach Arton Review, z udziałem Agnieszki Lasoty, autorki filmu Zdarzenie inspirowanej twórczością Zdzisława Jurkiewicza. Cykl pokazów jest przygotowany we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie.

Arton Review, Muzeum Narodowe w Warszawie, banner (źródło: materiały prasowe organizatora)

Arton Review, Muzeum Narodowe w Warszawie, banner (źródło: materiały prasowe organizatora)

Proponowany program filmowy oparty jest o zasoby Cyfrowego Archiwum Fundacji Arton, czyli bazie polskiej sztuki lat 70. Materiał zawarty w Cyfrowym Archiwum stał się punktem wyjścia do stworzenia serii (para)dokumentalnych obrazów filmowych lub etiud inspirowanych twórczością klasyków polskiej awangardy. Do współpracy przy realizacji filmów, zaprosiliśmy twórców obecnych na współczesnej polskiej scenie artystycznej. Artystów, których zadaniem było stworzenie współczesnego filmu wybraliśmy po przeanalizowaniu metody pracy oraz wątków pojawiających się w ich twórczości, zbliżających ich do oeuvre twórców wykorzystujących medium filmowe kilka dekad wcześniej. Budujemy tym samym przestrzeń, dla zawiązania się oryginalnych, międzypokoleniowych dialogów, co także postrzegamy jako cele Fundacji Arton.

Cykl spotkań filmowych zostanie zainaugurowane spotkaniem z Agnieszką Lasotą, twórczynią filmu Zdarzenie o sztuce Zdzisława Jurkiewicza.

Spotkanie poprowadzą Marika Kuźmicz i Paweł Polit.

Kolejne spotkania:

  • 22 października 2014 roku –  Andrzej Jórczak – film Fundacji Arton Patrząc na Alfa Ursae
  • 5 listopada 2014 roku – Paweł Kwiek – film Łukasza Jastrubczaka
  • 3 grudnia 2014 roku – Wojciech Bruszewski – filmy Piotra Bosackiego i Mateusza Sadowskiego

Agnieszka Lasota, cykl Arton Review
Spotkanie odbędzie się 1 października 2014 roku o godzinie 19.00
Sala Kinowa Muzeum Narodowego w Warszawie

Dodaj komentarz