Sylwia Caban u korzeni dzieciństwa

Od 26 września w warszawskiej Galerii Korekta można oglądać wystawę prac Sylwii Caban pt. Plac zabaw – obiekt recyklingowy.

Sylwia Caban, „Plac zabaw” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sylwia Caban, „Plac zabaw” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Powodem powstania rzeźby jest refleksja nad cywilizacją gromadzenia i wyrzucania przedmiotów oraz dysproporcją pomiędzy świadomością bycia i posiadania. Plac zabaw składa się z form powstałych z popsutych zabawek. Człowiek, stanowiący dominantę całej formy, zbudowany jest z ok. 2700 elementów. Zabawki konstruujące rzeźby zbierane były przez autorkę przez kilka lat i wszystkie one brały udział w procesie realnej zabawy. Recykling w ujęciu tej realizacji jest nie tylko materialny, ale też emocjonalny i wspomnieniowy.

Prezentowana przez Sylwię Caban praca podejmuje temat szybko zmieniającej się rzeczywistości, stawia pytania o znaczenie przedmiotu, o rotację wartości. Autorka wskazuje jednocześnie na ciągłość ludzkich postaw, których korzenie umiejscawia w dzieciństwie.

Sylwia Caban, „Człowiek” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sylwia Caban, „Człowiek” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sylwia Caban urodziła się w 1969 roku w Lublinie. Od października 2013 roku jest doktorantką Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach. W latach 1989-1994 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na Wydziale Malarstwa. W 1994 roku otrzymała dyplom z wyróżnieniem z malarstwa w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego oraz w pracowni Technik Ściennych prof. Edwarda Tarkowskiego. W latach 1991-1992 oraz w 1997 roku otrzymała stypendia Ministra Kultury i Sztuki. W latach 1996-1992 była stypendystka Rządu Francuskiego. Odbywała staż w dziedzinie malarstwa w École nationale supérieure de Beaux-Arts w Perpignan. W 1998 roku otrzymała pobyt twórczy w Cité internacjonale des Arts w Paryżu.

Prezentuje swoje prace na międzynarodowych i krajowych wystawach zbiorowych. Jest autorką wystaw indywidualnych min. w Galerii École nationale supérieure de Beaux-Arts w Perpignan we Francji, Galerii Promocyjnej, Galerii Bernanos w Paryżu, Galerii Fundacji Cité internationale des Arts w Paryżu, Galerii Korekta, Parlamencie Europejskim i Galerii Centrum Polskiego im. Jana Paderewskiego w Brukseli.

Sylwia Caban, Plac zabaw – obiekt recyklingowy
Wernisaż: 26 września 2014 roku, godz. 18.00
Wystawę będzie można oglądać do 15 października 2014 roku
Galeria Korekta
ul. Mazowiecka 11a
Warszawa

Dodaj komentarz