• 2014-09-29

Erazm Ciołek 25 lat od Okrągłego Stołu

Od 9 października w BWA Galerii Sztuki w Olsztynie będzie można oglądać wystawę pt. Okrągły Stół 1989 w fotografii Erazma Ciołka.

Fot. Erazm Ciołek (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Erazm Ciołek (źródło: materiały prasowe organizatora)

W bieżącym roku mija 25 lat od Okrągłego Stołu jednego z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, od którego rozpoczęły się zmiany ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu, tzw. wybory czerwcowe. Negocjacje prowadzone były od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej. Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie, przy specjalnie skonstruowanym, dużym, okrągłym stole.

16 września rozpoczęły się, znane, jako rozmowy w Magdalence, pertraktacje władz państwowych z przedstawicielami ruchu solidarnościowego i Kościoła, podczas których głównym ogniskiem zapalnym była kwestia legalizacji Solidarności. Uzgodniono, iż Okrągły Stół powstanie w połowie października, a jego tematyką ma być: model funkcjonowania państwa i życia publicznego, przyspieszenie rozwoju i modernizacja gospodarki narodowej, kształt polskiego ruchu związkowego. Październikowy termin nie został jednak dotrzymany, ponieważ Solidarność nie zgadzała się na warunki rządowe: żądała legalizacji oraz nieingerowania w składzie strony solidarnościowo-opozycyjnej przyszłego Okrągłego Stołu.

27 września 1988 roku stanowisko premiera objął Mieczysław Rakowski, 14 października został natomiast powołany jego gabinet. W grudniu rozpoczęły się obrady X Plenum Komitetu Centralnego PZPR, podczas którego dyskutowano możliwość rozmów z Solidarnością oraz jej legalizacji. Spowodowały one duży konflikt wewnątrz partii, w tym zmiany w Biurze Politycznym. Ostatecznie, dzięki naciskowi m.in. Jaruzelskiego i Kiszczaka, przyjęto Stanowisko X Plenum KC PZPR w sprawie pluralizmu politycznego i związkowego. Umożliwiło to rozpoczęcie przygotowań do obrad Okrągłego Stołu.

27 stycznia 1989 nastąpiło kolejne spotkanie Wałęsy i Kiszczaka, podczas którego ustalono już procedurę i zakres obrad oraz ostateczny termin ich rozpoczęcia.

Jednym z dokumentalistów tych ważnych wydarzeń był znakomity fotograf – Erazm Ciołek. Na kuratorowanej przez Andrzeja Strokę wystawie w Sali kameralanj BWA obejrzeć można będzie jego zdjęcia z tego właśnie okresu.

Erazm Ciołek – (1937–2012) artysta fotografik, dziennikarz fotoreporter PAP, CAF, tygodnika Polityka, Gazety Wyborczej, członek ZPAF. W sierpniu 1980 fotograf strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina; od września 1980 w Solidarności. W 1989 r. podczas obrad Okrągłego Stołu fotoreporter przy Lechu Wałęsie. Autor wielu albumów fotograficznych, laureat licznych nagród, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2006), złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2011).

Okrągły Stół 1989 w fotografii Erazma Ciołka
Wernisaż: 9 października 2014 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 16 listopada 2014 roku
BWA Galeria Sztuki w Olsztynie

Dodaj komentarz