• 2014-09-27

O czym będą rozmawiać uczestnicy Forum dla Kultury. Małopolska?

Współpraca czy konkurencja? Dziedzictwo czy interpretacja? Odpowiedzi na te i więcej pytań będzie można usłyszeć od 20 do 21 października podczas Forum dla Kultury. Małopolska, w którym wezmą udział m.in: Zofia Gołubiew i Anna Maria Potocka. Tegoroczna edycja wydarzenia otrzymała nazwę Rajskiego Ogrodu Kultury.

„Forum dla Kultury. Małopolska: Rajski Ogród Kultury” – logotyp (źródło: materiały prasowe)

„Forum dla Kultury. Małopolska: Rajski Ogród Kultury” – logotyp (źródło: materiały prasowe)

Debaty z udziałem m.in. ks. Adama Bonieckiego, Zofii Gołubiew, Jerzego Halbersztadta będą się odbywać w odniesieniu do wyżej wspomnianych obszarów, które – odkrywane wspólnie przez gospodarzy spotkań i ich uczestników – pozwolą na lepsze poznanie, czym jest kultura we współczesnym świecie.

Po spotkaniach panelowych przewidziane są dyskusje w mniejszych, wybranych przez uczestników grupach, które poprowadzą goście specjalni – indywidualności szeroko rozumianego świata kultury, m.in. Bartosz Szydłowski, Bogna Świątkowska, Jacek Żakowski.

Uczestnicy tych spotkań będą mogli mieć wpływ na ich kształt już na etapie rejestracji, odnosząc się w formie pytań, czy komentarzy do tekstów gości, opublikowanych na stronie.

Pierwszego dnia Forum odbędzie się również moduł poświęcony ewolucji systemu wspierania rozwoju produkcji filmowej za pośrednictwem regionalnych funduszy filmowych, do udziału w którym zostali zaproszeni m.in. Agnieszka Odorowicz oraz przedstawiciele przemysłu filmowego.

Program Forum dla Kultury. Małopolska: Rajski Ogród Kultury:

20 października:

 • Panel Etos/Ekonomia:
  • Ks. Adam Edward Fredro-Boniecki: Istnieje przekonanie, że ekonomia wymaga autonomii, nie musi więc ulegać „wpływom” o charakterze moralnym. Według katolickiej nauki społecznej (Benedykta XVI) prowadzi to do „nadużywania narzędzia, jakim jest ekonomia, w sposób niszczycielski”. Rynek, w praktyce jest „miejscem dominacji silnego nad słabym”. Istnieje poczucie, że wolny rynek pociągnął za sobą ipso facto unicestwienie prawdziwie ludzkich stosunków.
 • Panel Dziedzictwo/Interpretacja
  • Andrzej Leder: Wybór między Dziedzictwem a Interpretacją wydaje mi się pozorny. Przede wszystkim dlatego, że każda recepcja dziedzictwa jest interpretacją, nie istnieje czysta transmisja dziedzictwa, pozbawiona elementu przepowiedzenia go sobie w języku charakterystycznym dla – aktualnej – współczesności. W tym sensie bohaterowie Sienkiewicza są oczywiście interpretacją różnych postaci Paska, spisaną w kontekście dylematów Polski XIX-wiecznej.
  • Jacek Purchla: Dziedzictwo to interpretacja!
   Dziedzictwo kulturowe to proces nieustającej reinterpretacji przeszłości i wykorzystywania jej do współczesnych celów. Tytuł naszej debaty Dziedzictwo czy interpretacja? trzeba, więc uznać albo za świadomą prowokację ze strony organizatorów Forum albo za kolejny dowód na trwałość anachronicznego myślenia o kanonie naszego narodowego dziedzictwa rozumianego poprzez kategorię zabytku, jako pomnika historii.

21 października:

 • Panel Współpraca/Konkurencja:
  • Anna Maria Potocka: Współpraca czy konkurencja? Tak sformułowany tytuł jest ukrytą prowokacją. Opowiedzenie się za współpracą pociąga za sobą wymóg deklaracji, jakiegoś szczegółowego określenia zasad. Opowiedzenie się za konkurencją bywa traktowane jak wypowiedzenie wojny. Najczęściej współpracę deklarują ci, którzy są twardzi i trudni. Często podejmują ją ci, którzy nie mają pomysłów. Współpraca to ciągle jeszcze załatwianie swoich interesów przy użyciu partnera.
  • Mirosław Filiciak: Zapewne większość ludzi związanych z polską kulturą odczuwa zmęczenie neoliberalnymi hasłami, których istotną częścią zawsze jest słowo konkurencja. Równocześnie jednak stwierdzenie: jasne, że współpraca! nic nie kosztuje i niewiele oznacza. Różne podmioty konkurują o publiczne środki, polityka państwa od szczebla ministerialnego po decyzje samorządowców sprawia, że preferuje się określone typy działań, zazwyczaj adresowane do specyficznych grup odbiorców. Dlatego początkiem dyskusji na temat Konkurencja czy współpraca? zawsze musi być pytanie bardziej fundamentalne: czego właściwie oczekujemy od kultury?
  • Zofia Gołubiew: Od dłuższego czasu głoszę tezę, że kultura bezwzględnie wymaga współpracy, a nie konkurencji czy współzawodnictwa. Kultura opiera się na wartościach, a jedną z nich jest zauważanie drugiego człowieka i jego potrzeb, poszanowanie innego; czyli: myślenie o innych i dla innych, a nie o sobie i swojej karierze lub karierze swojej instytucji. Służyć temu powinna dobra, twórcza współpraca, a nie ściganie się.

Forum jest okazją do spotkania się i rozmowy twórców, artystów, animatorów, menedżerów, ludzi mediów, przedsiębiorców i samorządowców. Wszystkich, dla których kultura jest ważna.

Udział w Forum jest bezpłatny, konieczna jest rejestracja przez formularz internetowy (http://forumdlakultury.malopolska.pl/) w terminie od 9 września do 7 października 2014 roku.

Organizatorzy wydarzenia: Samorząd Województwa Małopolskiego i Małopolski Instytut Kultury zapraszają do tej ważnej rozmowy ludzi kultury z całej Małopolski, oceniających, poszukujących i wskazujących różne odpowiedzi oraz możliwe ścieżki rozwiązań.

Forum dla kultury. Małopolska
Rajski Ogród Kultury
Od 20 do 21 października 2014 roku
Termin rejestracji: od 9 września do 7 października 2014 roku
Kraków

Dodaj komentarz