5 zmysłów. Ekspresja | Prospołeczny projekt edukacji kulturalnej

Do 15 listopada na terenie trzydziestu miejscowości województwa wielkopolskiego trwać będzie czwarta część prospołecznego projektu edukacji kulturalnej, 5 zmysłów. Ekspresja.

„5 zmysłów. EKSPRESJA”, fot. Marek Lapis (źródło: materiały prasowe organizatora)

„5 zmysłów. EKSPRESJA”, fot. Marek Lapis (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt 5 zmysłów. Ekspresja zakłada zapoznanie osób niesłyszących, niewidomych, a także niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo z wybranymi aspektami teatru. Inicjatywa jest dedykowana szerokiej grupie osób z różnymi typami niepełnosprawności, jako przedsięwzięcie mające na celu włączenie tych grup społecznych w pewne aspekty życia kulturalnego, które są najczęściej dla nich niedostępne.

 

Głównym celem projektu 5 zmysłów. Ekspresja jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodu niepełnosprawności. Celem projektu jest także aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych i promowanie postawy zaangażowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju. Podkreślić trzeba też dążenie do utrwalania wzorca dobrych praktyk postępowania w instytucjach i placówkach związanych z upowszechnianiem kultury, zwłaszcza w kontekście obecności osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest także przeciwdziałanie tendencji do elitaryzacji kultury, w myśl przeświadczenia, że korzystanie z jej dorobku jest prawem każdego.

Zajęcia prowadzone będą przez artystów i pedagogów teatralnych specjalizujących się we współpracy z osobami o określonym typie niepełnosprawności. Niezmiernie ważne w tego typu działaniach jest zbudowanie zaufania między prowadzącym warsztaty, poszczególnymi jego uczestnikami, a także całą grupą. Stąd inicjatywa, aby zajęcia przeprowadzane były w dobrze znanej uczestnikom przestrzeni, czyli w danych ośrodkach czy siedzibach fundacji lub stowarzyszeń, przy których działają dane warsztaty terapii zajęciowej. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym szybszemu wzajemnemu otwarciu uczestników jest obecność podczas zajęć animatorów i nauczycieli z danego ośrodka.

Prospołeczny projekt edukacji kulturalnej – 5 zmysłów. Ekspresja
Od 15 września do 15 listopada 2014 roku
More Than One Production

Dodaj komentarz