Pan Tadeusz w wydaniu ilustrowanym

We wrześniu nakładem Wydawnictwa MG ukazało się nowe, ilustrowane przez M.E. Andriollego wydanie Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” (źródło: materiały prasowe)

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz” (źródło: materiały prasowe)

Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, wydany po raz pierwszy w 1834 roku w Paryżu, to arcydzieło polszczyzny, epos narodowy, który stał się dla wielu pokoleń niewyczerpanym źródłem natchnień, fundamentem patriotycznych wzorów i przywołań pięknych, starodawnych szlacheckich tradycji. Można w nim jak w wiecznie żywym zwierciadle zobaczyć dawne gusta i obyczaje, stroje, zabawy i popularne potrawy, podziały stanowe, rytuały i sposoby rozumienia świata.

Prawdopodobnie w końcu roku 1833 autor donosił Klaudynie Potockiej, że kończy swoje najmłodsze dziecko, które jako najmłodsze najbardziej teraz lubi, a w lutym 1834 pisał do swego przyjaciela, Antoniego Odyńca:

Tadeusza wczoraj skończyłem. Pieśni ogromnych dwanaście. Wiele marności, wiele też dobrego: będziesz czytał. Co tam najlepsze to obrazki z natury kreślone naszego kraju i naszych obyczajów domowych.

Niniejsza edycja poematu, wzbogacona pięknymi ilustracjami Michała Elwiro Andriollego, oparta została na wydaniu przygotowanym według rękopisu i pierwszych dwu wydań (w tym korekty doń wykonanej przez samego autora) opracowanym przez zespół naukowy kierowany przez prof. Konrada Górskiego dla Zakładu Naukowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
Ilustracje: Michał Elwiro Andriolli
Premiera: wrzesień 2014 roku
Wydawnictwo MG

Dodaj komentarz