Józef Tischner – dzienniki i eseje

22 września nakładem Wydawnictwa Znak ukazały się dwie książki autorstwa ks. Józefa Tischnera: zbiór esejów Świat ludzkiej nadziei oraz Dziennik 1944–1949. Niewielkie pomieszanie klepek.

Ks. Józef Tischner „Świat ludzkiej nadziei”, „Dziennik 1944–1949. Niewielkie pomieszanie klepek” – okładki (źródło: materiały prasowe)

Ks. Józef Tischner „Świat ludzkiej nadziei”, „Dziennik 1944–1949. Niewielkie pomieszanie klepek” – okładki (źródło: materiały prasowe)

Świat ludzkiej nadziei 

Czy nadzieja, którą proponuje chrześcijaństwo, jest do pogodzenia z nadziejami obecnymi w tym świecie?

Słowo nadzieja zrosło się na trwałe z postacią i dziełem ks. Józefa Tischnera. Mówiono o nim, że jest chodzącą nadzieją, a dobra aura, którą roztaczał wokół siebie, znajdowała też odbicie w jego tekstach, nawet tych najbardziej krytycznych.

Pierwszym zbiorem takich tekstów był tom esejów Świat ludzkiej nadziei. Znalazł się w nim m.in. słynny szkic o chochole sarmackiej melancholii (interpretowany jako tekst o polskiej skłonności do rozpamiętywania klęsk i czynienia z nich powodu do chwały), rozważania o wolności i wychowaniu (czy można nauczyć wartości chrześcijańskich, tak jak się uczy dobrych nawyków), refleksje na temat obrazu Boga w filozofii współczesnej, a także spostrzeżenia dotyczące napięć między chrześcijaństwem a światem współczesnym. Czy nadzieja, którą proponuje chrześcijaństwo, jest do pogodzenia z nadziejami obecnymi w tym świecie? Tischner twierdził, że jest to możliwe.

Książka pozwala lepiej zrozumieć nie tylko jego filozofię, ale też nasze współczesne dyskusje o przyszłości Polski, Kościoła i świata.

Dziennik 1944–1949. Niewielkie pomieszanie klepek

Młody Tischner o dojrzewaniu, miłości i odkrywaniu powołania.

Dziennik Tischnera jest zjawiskiem wyjątkowym. Rzadko mamy okazję poznać wybitnego myśliciela w momencie rodzenia się jego zainteresowań i fascynacji. W chwili, gdy dopiero kształtuje się jego powołanie.

Józef Tischner – późniejszy kapłan, filozof i autorytet – prowadzi dziennik jako uczeń szkoły podstawowej i licealista. Obdarzony poczuciem humoru i literackim talentem opisuje pierwsze miłości i religijne rozterki, kreśli w nim sugestywne portrety nauczycieli i kolegów. Opisuje niepowtarzalny klimat gór, miejsc z którymi był związany od najmłodszych lat. Obrazuje ówczesną rzeczywistość: walkę nowych władz z Kościołem i dylematy młodych ludzi, rozdartych między chęcią zdobywania wiedzy a kompromisami, jakie się z tym wiążą.

W swoim dzienniku kilkunastoletni Józek stworzył barwny portret pokolenia, które dorastało w latach powojennych, a zarazem przejmującą opowieść o młodości, dojrzewaniu, buncie i szukaniu dróg do odpowiedzi na ważne pytania.

Ks. Józef Tischner
Świat ludzkiej nadziei 
Dziennik 1944–1949. Niewielkie pomieszanie klepek
Premiera: 22 września 2014 roku
Wydawnictwo Znak

Dodaj komentarz