Jarosław Modzelewski nowego tysiąclecia w Chełmie

Od 20 września w Galerii 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej będzie można oglądać wystawę malarstwa Jarosława Modzelewskiego.

Autor pracy: Jarosław Modzelewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor pracy: Jarosław Modzelewski (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kiedy Jarosław Modzelewski kończył studia w warszawskiej ASP, następował czas wielkich przemian w życiu społeczno-politycznym kraju, znaczony burzliwym okresem solidarnościowego zrywu. Można zastanawiać się, jak wyglądałaby sztuka młodego twórcy, gdyby nie przeżycia stanu wojennego, nasycona emocją dramaturgia tamtych wydarzeń, rozterki i wybory, które dotykały wrażliwych strun artysty, a zarazem skłaniały się ku wizji nowej – mającej posmak lepszego i wolnego świata – przyszłości. Na ten pełen napięcia okres w rodzimej historii, przypadły zmiany w sposobie postrzegania roli sztuki, która znudzona i zmęczona konceptualną ideologią, zaczęła miast idei domagać się sprawności warsztatowej oraz narracyjnego, kreślonego figuralną ekspresją przekazu. Z trudem pokonywały granice Polski wieści o włoskiej transawangardzie, francuskiej wolnej figuracji (figuration libre), niemieckim Neue Wilde,czy amerykańskim New Wave.

Intensywność przeżyć, niepewność jutra, rozbudzona potrzeba zmian, młodość, która domagała się swoich praw – cały ten emocjonalny ekwipunek był na wyposażeniu pokolenia ówczesnych absolwentów stołecznej ASP. Bojkot oficjalnych przestrzeni galeryjnych, uruchomił potrzebę tworzenia struktur zastępczych, zarówno w sferze kształtowania nowych miejsc wystawienniczych, jak i organizacyjnych metod. Artyści wstępującej generacji zaczęli łączyć się w grupy, które nie tylko dawały poczucie wspólnoty działań, ale poszerzały znacznie obszar kreacji. Jarosław Modzelewski współtworzył wówczas (1982) słynną Gruppę – stowarzyszenie artystyczne, którego dzieje znaczą już karty historii polskiej sztuki najnowszej. Anda Rottenberg – doradczyni Gruppy (jak się sama określa), jej fenomenu upatruje nie tylko w dokonaniach pikturalnych, ale głównie w działaniach, których wymiar daleko wykraczał poza ramy obrazu. Spontanicznym wystąpieniom, odczytom, recytacjom, śpiewom – jednym słowem recitalom (jak je nazywali członkowie ugrupowania), towarzyszyło poczucie absurdu doprawione nośną porcją energii, humoru i gorzkiej ironii. (…)

Heroiczny czas Gruppy zakończył się wraz z przemianami ustrojowymi w kraju po 1989 roku. Powoli każdy z członków tej luźnej i na dowolnych zasadach opartej struktury organizacyjnej, na własną rękę zaczął szukać swego miejsca w nowo kreującej się rzeczywistości. Z tamtych czasów do dzisiaj pozostała w Modzelewskim potrzeba działań wspólnotowych, które przybierają formę seansów malarskich odbywanych w duecie z Markiem Sobczykiem – najbliższym kolegą z Gruppy. Są to jednak sporadyczne spotkania. Tak naprawdę malarz sam na sam mierzy się z powierzchnią płótna, w którego polu stara się przełożyć na język obrazu ważne zdarzenie, inspirację, zaciekawienie płynące z obserwacji świata. (…)

W 1997 roku artysta zmienił technikę malowania z olejnej na temperę żółtkową. Wniosło to nową estetykę obrazu, na którym w miejsce połyskliwości pojawia się matowy sznyt. Kolor ożywia się i nabiera mocy, a malatura ujawnia ślad pędzla i indywidualny gest. Artystę coraz bardziej pociąga detal, będący wynikiem wnikliwych obserwacji, które prowadzą go do obrazu. (…)

Jagoda Barczyńska

Wystawa twórczości Jarosława Modzelewskiego w chełmskiej Galerii 72 prezentuje obrazy, które wyszły spod ręki artysty już w nowym tysiącleciu. Najstarszy obiekt malarski datowany jest na rok 2001 (Martwa natura z brudnymi głośnikami), najnowsze prace noszą jeszcze świeży ślad pociągnięć pędzla. Niektóre płótna swój premierowy pokaz znajdą w tej przestrzeni (Co? Antagonizm. Czym? Zwierzęciem i otoczeniem (wg Jacoba Victorsa), 2014, tempera żółtkowa, 230×180 cm, Co? Gwiazda Dawida. Czym? Anarchicznymi nóżkami, 2014, tempera żółtkowa, 180 x 230 cm). Łącznie prezentacja obejmie 32 obrazy autorstwa tego wybitnego malarza.

Kurator wystawy: Jagoda Barczyńska
Współpraca: Ireneusz Pradun

Jarosław Modzelewski, Malarstwo
Wernisaż: 19 września 2014 roku, godz. 18.00
Wystawę będzie można oglądać do 21 listopada 2014 roku
Galeria 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie

Dodaj komentarz