• 2014-09-18

Władysław Rut otworzy Fotoplastykon Poznański

10 października w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu odbędzie się otwarcie Fotoplastykonu Poznańskiego połączone z wernisażem prac fotograficznych Władysława Ruta pt. PRL – stereo, mono i w kolorze.

Fot. Władysław Rut, „Cmentarzysko” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Władysław Rut, „Cmentarzysko” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Działający przez wiele dziesięcioleci (aż do 2005 r.) na rogu ul. Garncarskiej i św. Marcina fotoplastykon ma szansę, po jego odnowieniu i konserwacji, ponownie stać się unikatową atrakcją turystyczną i kulturalną Poznania. Odrestaurowany przez Wydawnictwo Miejskie Poznania, z powrotem zyskał pierwotny blask i możliwość prezentacji stereofotografii w najwyższej jakości.

Urządzenie, pochodzące z początków XX w., po drugiej wojnie światowej stanowiło własność Władysława Ruta, pełnego pasji poznańskiego fotografa, który w swej intrygującej twórczości dokumentował m.in. wydarzenia związane z odbudową powojennego Poznania i Warszawy, organizacją Międzynarodowych Targów Poznańskich, wznoszeniem nowych osiedli czy obchodami Millennium w 1966 r.

Piękno Wielkopolski uwieczniał na cenionych, przez ówczesnych odbiorców, stereofotografiach i fotografiach dwuwymiarowych. Te, które Galeria Miejska Arsenał zaprezentuje na wystawie towarzyszącej otwarciu fotoplastykonu, pochodzą ze zbiorów jego syna, również fotografa, Antoniego Ruta.

Wystawa PRL – stereo, mono i w kolorze, która 10 października otwarta zostanie w Galerii Miejskiej Arsenał, pokaże pełne spektrum twórczości Władysława Ruta. Składać się ona będzie z dwóch elementów – prezentacji w fotoplastykonie oraz wystawy fotografii w dolnej przestrzeni ekspozycyjnej Galerii. Na każdego, kto będzie chciał przyjrzeć się wyjątkowym i rzadko prezentowanym stereofotografiom poznańskiego artysty, czeka specjalny katalog (rozpoczynający serię wydawnictw Galerii Miejskiej Arsenał na temat fotoplastykonu i stereofotografii) oraz bilet-naklejka. Dla odwiedzających przewidziano jednocześnie 20 miejsc, dzięki którym można zanurzyć się w świecie trójwymiarowej fotografii.

Na rozpoczynającej funkcjonowanie fotoplastykonu prezentacji będą to prace Władysława Ruta z lat 50., 60., 70. i początku lat 80. XX w., przedstawiające najistotniejsze wydarzenia z dziejów Poznania i Wielkopolski tego okresu. Artysta skupiał się jednak nie tylko na tematyce regionalnej. Ceniony twórca towarzyszył również wydarzeniom o narodowej randze, jak np. odbudowa Zamku Królewskiego w Warszawie czy kolejne edycje Wyścigu Pokoju. Swoje umiłowanie natury zespalał z piktorialną stylistyką i stereofotograficzną pasją w udanych pejzażach i krajobrazach. Odwiedzający wystawę będą mogli tym samym zapoznać się nie tylko ze stereofotografiami prezentującymi piękno Pienin, ale również fotografiami innych polskich pasm górskich oraz wielkopolskich lasów.

Władysław Rut, PRL – stereo, mono i w kolorze
Wernisaż: 10 października 2014 roku, godz. 18.00
Wystawa będzie prezentowana:

  • od 10 do 21 października 2014 roku
  • od 29 października do 20 listopada 2014 roku

Fotoplastykon Poznański, Galeria Miejska Arsenał
Poznań

Dodaj komentarz