CSW Zamek Ujazdowski zabierze Głos

Od 30 września w CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie będzie można oglądać międzynarodową wystawę pt. Głos.

Ragnar Kjartansson, „Satan is real”, video HD, 64 mi, 2007, dzięki uprzejmości artysty i I8 Gallery, Reykjavik

Ragnar Kjartansson, „Satan is real”, video HD, 64 mi, 2007, dzięki uprzejmości artysty i I8 Gallery, Reykjavik

Głos to interdyscyplinarny projekt artystyczny poświęcony fenomenowi ludzkiego głosu, będącego podstawowym narzędziem komunikacji i ekspresji, artykulacji treści oraz wyrażania emocji. Ideą projektu jest wsłuchanie się w głosy, które na różne sposoby zabierają artyści, ale również stworzenie warunków sprzyjających odnalezieniu przez odbiorcę własnego głosu, odkryciu jego cielesnej natury, politycznej siły, formy, możliwości i znaczenia. Celem wystawy i towarzyszących jej wydarzeń jest zaproponowanie zbioru doświadczeń sprzyjających refleksji nad rozległością określonej przez głos przestrzeni, rozciągającej się od artykulacji dyskursu do nieartykułowanego krzyku.

Wystawa zbudowana jest z filmów wideo oraz instalacji dźwiękowych stworzonych przez artystów wizualnych oraz twórców działających na pograniczu kina, sztuki i muzyki. W przedstawionych pracach głos jest głównym tematem, podstawowym medium przekazu lub istotnym środkiem ekspresji. Wystawa pomyślana jest jako dźwiękowo-wizualne doświadczenie, narracja rozgrywająca się w przestrzeni, przez którą prowadzą widza różne głosy. Jeden z prezentowanych projektów – Białoszewski do słuchu, poświęcony jest twórczości Mirona Białoszewskiego. Goście wystawy będą mogli usłyszeć niepowtarzalne, autorskie wykonania wierszy poety, a także współtworzyć wystawę poprzez nagranie własnych wykonań wierszy.

Białoszewski do słuchu. Poezja osiąga swoje pełne bycie, gdy jest mówiona na głos – twierdził Miron Białoszewski, a wzorem poetyckiej skuteczności i żywotności była dla niego poezja oralna, meliczna, przekazywana z ust do ust. W ramach wystawy Głos zaprezentowana zostanie galeryjna wersja projektu. Białoszewski do słuchu, poświęconego archiwalnym nagraniom poety oraz ich współczesnym interpretacjom i przetworzeniom. Goście wystawy będą mogli usłyszeć słuchowiska zrealizowane na podstawie nagrań pozostawionych przez autora Chamowa, poznać, autorskie wykonania wierszy poety, a także współtworzyć wystawę poprzez nagranie własnych wykonań tekstów Mirona Białoszewskiego.

Chór Zamku Ujazdowskiego. W ramach projektu Głos w Zamku Ujazdowskim powstanie chór złożony z pracowników CSW – przedstawicieli różnych zawodów i specjalizacji, od techników i stolarzy, przez pracowników administracji, po historyków sztuki i edukatorów. Celem chóru będzie wyartykułowanie głosu instytucji pojętej jako wspólnota tworzących ją ludzi, zarówno tych, którzy funkcjonują w przestrzeni publicznej (na przykład kuratorzy), jak i tych, którzy na co dzień działają w cieniu, pozostając niewidzialni i niesłyszalni dla widzów uczestniczących w programach centrum sztuki.

Program filmowy. Częścią projektu Głos jest program filmowy – cykl projekcji połączonych z wykładami, panelami, rozmowami z filmoznawcami, filozofami oraz psychoanalitykami. Zaprezentujemy, jak kino ze swojej natury antropocentryczne, podejmuje problem ludzkiego głosu zarówno jako temat, jak i jeden z podstawowych składników samego medium.

W programie wydarzeń towarzyszących zaplanowano spotkania w formule artists’ talk z wybranymi uczestnikami projektu (m.in. Wojciech Bąkowski, Karolina Freino, Mikhail Karikis i Erik Bünger) oraz wykłady na temat fizjologii, kulturowych uwarunkowań ludzkiego głosu oraz sztuki retorycznej.

Artyści: Anna Baumgart, Wojciech Bąkowski, Miron Białoszewski, Wojciech Bruszewski, Erik Bünger, Grzegorz Drozd i Alicja Łukasiak (ZOR), Omer Fast, Karolina Freino, Diamanda Galas, Piotr Grabowski, Susan Hiller, Mikhail Karikis, Ragnar Kjartansson, Gil Kuno, Jacek Markiewicz, Uriel Orlow, Laura Pawela, Józef Robakowski, Weronika Szczawińska, Patryk Zakrocki

Zespół kuratorski:

Kurator projektu: Stach Szabłowski
Współpraca kuratorska: Zuzanna Rutkowska
Projekt Białoszewski do słuchu: Maciej Byliniak
Program filmowy: Grzegorz Kurek, Michał Matuszewski
Chór Zamku Ujazdowskiego: Sean Palmer, Marcin Steczkowski
Oprawa graficzna: Monika Zawadzki

Głos
Międzynarodowa wystawa – chór Zamku Ujazdowskiego – artists’ talks – program filmowy
Wernisaż: 29 września 2014 roku, godz. 18.00
Wystawę będzie można oglądać do 4 stycznia 2015 roku
CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie

Dodaj komentarz