Waltoś, Modzelewski… Miejska Galeria Sztuki w Łodzi i nabytki 2013-2014

Od 12 września w łódzkim Ośrodku Propagandy Sztuki można oglądać wystawę nabytków Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi z lat 2013-2014.

Nabytki Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi z lat 2013-2014, plakat wystawy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nabytki Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi z lat 2013-2014, plakat wystawy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi w ostatnich dwóch latach pozyskała do swoich zbiorów, w drodze zakupów i darowizn, wiele znaczących prac, szczególnie łódzkiego środowiska artystycznego. W 2013 roku dzięki wsparciu finansowemu ze strony Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w ramach programu Kultura – Interwencje instytucja wzbogaciła swój zbiór malarstwa o 7 obrazów młodego pokolenia łódzkich artystów, którzy wzięli udział w projekcie interdyscyplinarnym Obraz. Słowo. Tuwim, przygotowanym w ramach obchodów Roku Tuwima. Młodzi twórcy przygotowali specjalnie na tę wystawę prace, stanowiące indywidualną interpretację poszczególnych fragmentów poematu Bal w Operze Juliana Tuwima. Galeria pozyskała wówczas: Bal maskowy Daniela Cybuli (2013), Impresję malarską na podstawie poematu J. Tuwima Bal w operze Andrzeja Fydrycha (2013), Bez tytułu Damiana Idzika Idzikowskiego (2013), Ideolo Magdaleny Kacperskiej (2013), Ze swych wież astronomowie… Tomasza Krawczyka (2013), Elefantendisco Pawła Kwiatkowskiego (2013) oraz Lewiatana Jana Jubaala Wasińskiego (2013). W poprzednim roku Galeria otrzymała także w darze grafikę Autoportret Natalii Kalisz z 2012 roku, 5 prac graficznych Andrzeja Fydrycha, pastel Rzeka Weleka (2007) Andrzeja Stefana Wiśniewskiego oraz jedną fotografię Janusza Hereźniaka.

Na początku 2014 roku Galeria wzbogaciła się o 3 darowizny: akryl krakowskiego artysty Jacka Waltosia Empedokles u krateru Etny VI (Łuki) z 2009 roku, olej Ryszarda Porębskiego prezentujący Pałac Juliusza Kindermanna w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 137, a także olej na płótnie Romana Modzelewskiego Wtręt z 1968 roku. Ponadto Galeria zakupiła z dotacji podmiotowej olej Ryszarda Porębskiego z Willą Leopolda Kindermanna przy ulicy Wólczańskiej z 2012 roku. W pierwszej połowie b.r. Galeria otrzymała dotację celową z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi na nabycie nowych dzieł sztuki do swoich zbiorów, którą przeznaczyła na zakup 8 obrazów. Znalazły się wśród nich prace: Przyczyny i skutki (1965) Romana Modzelewskiego, Gołym okiem widać (1987) Juliusza Narzyńskiego, łódzkich artystów średniego pokolenia: Rozmowa koloraturowa (2007) Piotra Turka, Bez tytułu (2010) Dariusza Fieta, Obliczanie przestrzeni między akcentami III (2008) Wojciecha Ledera oraz młodych łódzkich twórców: Medytacja II (2011) Andrzeja Fydrycha, Protagonista 10 (2013) Pawła Kwiatkowskiego i Przeczucie (2010) Tomasza Krawczyka. Ponadto z tej dotacji Galeria dokupiła do swojej, liczącej 293 prace, kolekcji 11 grafik średnioformatowych Leszka Rózgi z cykli: Toskania, Kreta i Wenecja z lat 1993-2008.

Autorzy: Daniel Cybula, Dariusz Fiet, Andrzej Fydrych, Janusz Hereźniak, Damian Idzikowski, Magdalena Kacperska, Natalia Kalisz, Tomasz Krawczyk, Paweł Kwiatkowski, Wojciech Leder, Roman Modzelewski, Juliusz Narzyński, Ryszard Porębski, Leszek Rózga, Piotr Turek, Jacek Waltoś, Jan Wasiński, Andrzej Stefan Wiśniewski

Nabytki Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi z lat 2013-2014
Wystawę można oglądać od 12 do 28 września 2014 roku
Ośrodek Propagandy Sztuki
Park im. H. Sienkiewicza
Łódź

Dodaj komentarz