• 2014-09-11

Happy Birthday, Herbert!

Z okazji 90. rocznicy urodzin Zbigniew Herbert zostanie upamiętniony w Gdańsku poprzez festiwal swojego imienia. Obchody rozpoczną się 11 września i potrwają do 14 września.

„Happy Birthday, Herbert!”, plakat (źródło: materiały prasowe)

„Happy Birthday, Herbert!”, plakat (źródło: materiały prasowe)

Tworzenie Herbertowskich toreb i przypinek, sadzenie tulipanów z Martwej natury z wędzidłem, tworzenie komiksów, spotkanie wspomnieniowe – to tylko niektóre z atrakcji, które przygotowała Fundacja Centrum Solidarności wraz z Fundacją im. Zbigniewa Herberta z okazji 90. urodzin Księcia Poetów.

Centralnym miejscem obchodów będzie Miasteczko Herberta, ustawione w centrum Gdańska na placu im. Dariusza Kobzdeja, na środku którego znajduje się kamień z cytatem z wiersza Zbigniewa Herberta. Tam każdy chętny będzie mógł wziąć udział w warsztatach i działaniach praktycznych.

Odbędzie się wspólne tworzenie toreb z cytatami Herberta, słuchanie słuchowisk radiowych, sadzenie tulipanów wymienianych przez Poetę w eseju Tulipanów gorzki zapach, gra w wielkie Scrabble oraz inne atrakcje skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Nie zabraknie także okazji do kupienia książek Herberta oraz skosztowania urodzinowego tortu.

Miasteczko będzie czynne 11 i 12 września. Zajęcia będą odbywały się w blokach, 3 razy w ciągu dnia: o 10.00, 12.00, 14.00 – przeznaczone zostały dla młodzieży z trójmiejskich liceów. W trakcie każdej godziny w zajęciach będą mogły uczestniczyć dwie grupy po 30 osób każda. Natomiast od 16.00 do 19.00 Miasteczko będzie otwarte dla wszystkich.

14 września zapraszamy natomiast do Pałacu Opatów w Parku Oliwskim, gdzie przygotowane zostały wydarzenia dla bardziej wymagających miłośników poezji Herberta. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00 od panelu dyskusyjnego Co poezja Herberta znaczy dziś dla młodych? z udziałem młodzieży i trójmiejskich poetów. Po nim nastąpi koncert gdańskiego kompozytora Marka Czerniewicza. Na koniec Jerzy Sosnowski poprowadzi spotkanie wspomnieniowe z Katarzyną Herbert, Barbarą Szwedowską i Ryszardem Krynickim. Wieczór powstanie we współpracy z Fundacją Wspólnota Gdańska, w ramach projektu Rozdroża Wolności.

niedziela, 14 września, Pałac Opatów w Oliwie:

  • 16.00–17.00 – panel dyskusyjny: Co poezja Herberta znaczy dziś dla młodych? Prowadzący: Kazimierz Nowosielski; uczestnicy: Barbara Piórkowska, Andrzej Mestwin Fac, Marcin Kleinszmidt.
  • 17.00–17.45 – koncert Marka Czerniewicza.
  • 17.45–19.15 – sesja Wspominamy Herberta. Prowadzący: Jerzy Sosnowski, goście: Katarzyna Herbert, Barbara Szwedowska, Ryszard Krynicki.

Cieszę się, że w Gdańsku, mieście tak ważnym dla mojego męża, Fundacja Centrum Solidarności we współpracy z Fundacją im. Zbigniewa Herberta organizuje spotkania upamiętniające rocznicę jego 90. urodzin – powiedziała Katarzyna Herbert, wdowa po poecie. – Mam nadzieję, że ciekawy program obchodów zachęci uczestników, szczególnie młodzież, do czytania twórczości Herberta.

Fundacja im. Zbigniewa Herberta powstała w 2010 r. z inicjatywy wdowy po Poecie, pani Katarzyny Dzieduszyckiej-Herbert. Misją Fundacji jest ochrona i upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta, będącej częścią polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa literatury i kultury. Od 2013 r. Fundacja przyznaje coroczną Międzynarodową Nagrodę Literacką im. Zbigniewa Herberta. Cele Fundacji to: upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta, popularyzacja i promocja literatury oraz talentów literackich w Polsce i za granicą, wspieranie edukacji literackiej i humanistycznej zwłaszcza w zakresie literatury współczesnej, kompetencji czytelniczych, umiejętności pisarskich oraz poetyckich i dziennikarskich, propagowanie czytelnictwa i wspieranie rozwoju krytyki literackiej, promowanie tłumaczeń wybitnej literatury obcej na język polski oraz przekładów twórczości literackiej Zbigniewa Herberta na języki obce, działanie na rzecz nauki przez wspieranie naukowców i zespołów badawczych w zakresie badań literackich nad twórczością Zbigniewa Herberta.

Happy Birthday, Herbert!
Od 11 do 14 września 2014 roku
Fundacja im. Zbigniewa Herberta
Gdańsk

Dodaj komentarz