• 2014-09-09

Znaczek pocztowy ambasadorem polskiego dziedzictwa narodowego

Wystawa Znaczek pocztowy ambasadorem polskiego dziedzictwa narodowego rozpocznie się 13 września i potrwa do 21 września. Do zwiedzania zaprasza Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Znaczek emisji: Pisklęta zagniazdowniki, 1997 r. (źródło: materiały prasowe)

Znaczek emisji: Pisklęta zagniazdowniki, 1997 r. (źródło: materiały prasowe)

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu po raz kolejny uczestniczy w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Tym razem w nawiązaniu do tematu przewodniego Dziedzictwo – źródłem tożsamości przygotowało wystawę dotyczącą znaczka pocztowego.

Rodzina i naród to grupy społeczne, które budują fundament kształtujący system wartości człowieka. Naród, czyli zbiorowość ludzi o tej samej tożsamości narodowej, definiuje się poprzez przyjmowanie i kultywowanie wspólnego dziedzictwa, którym jest uznanie wspólnych korzeni, przyjmowanie jednej przeszłości historycznej, poczucie dumy z osiągnięć wybitnych jednostek, a także ochrona zabytków kultury materialnej i kultywowanie tradycji i obyczajów kultury niematerialnej.Wspólną tożsamość umacnia również obszar geograficzny, zamieszkiwany przez naród, z którym się identyfikujemy, definiowany jako nasz kraj.

Szata roślinna występująca na tym obszarze, zwierzęta oraz ukształtowanie terenu to elementy środowiska, które towarzyszą nam od wczesnego dzieciństwa i kształtują nasze postrzeganie przyrody. Poczucie wspólnoty z narodem wzmacnia poczucie naszej własnej wartości jako jednostki i jako grupy pośród innych narodów. Duma z osiągnięć własnego narodu wzbudza chęć promowania sukcesów wybitnych Polaków i piękna natury naszego kraju.

Jednym z nośników dziedzictwa narodowego są znaczki pocztowe, małe formy graficzne, które prezentują elementy składające się na nasze wspólne dzieje. Znani i wybitni Polacy, artyści, naukowcy, laureaci Nagrody Nobla, a także zabytki sztuki i architektury, piękno polskiego krajobrazu, unikatowe rośliny i zwierzęta – to wszystko dzięki znaczkom pocztowym przemierza świat wzdłuż i wszerz jako widomy znak polskiego dziedzictwa narodowego.

Wystawa Znaczek pocztowy ambasadorem polskiego dziedzictwa narodowego
Od 13 do 21 września 2014 roku
Muzeum Poczty i Telekomunikacji, ul. Zygmunta Krasińskiego 1
Wrocław

Dodaj komentarz