Grzegorz Sztwiertnia poza wyznaczonymi ramami

Od 5 września w tarnowskim BWA będzie można oglądać wystawę prac Grzegorza Sztwiertni pt. Libella.

Grzegorz Sztwiertnia, „Ćwiczenia neoplastyczne” (źrodło: materiały prasowe organizatora)

Grzegorz Sztwiertnia, „Ćwiczenia neoplastyczne” (źrodło: materiały prasowe organizatora)

Tytuł wystawy Libella odnosi się do problemu wyznaczania ram dla działań zakwalifikowanych jako nietypowe wobec obowiązującego powszechnie wzorca. Działania nietypowe zawsze wychodzą z wcześniej ustalonych czytelnych zasad (pion/poziom) koncentrując się na potencjale wynikłych z niedokładności pomiaru aberracji. Libella – czyli przyrząd pomiarowy, który pozwala wyznaczać małe kąty pochylenia prostych lub płaszczyzn w odniesieniu do kierunku poziomego lub pionowego – pełni tu rolę miernika tych odchyleń na terenie (geodezja) relacji międzyludzkich i kodów społeczno-kulturowych (geodezja mentalna).

Grzegorz Sztwiertnia, „Libella” (źrodło: materiały prasowe organizatora)

Grzegorz Sztwiertnia, „Libella” (źrodło: materiały prasowe organizatora)

Grzegorz Sztwiertnia (ur. 1968, Cieszyn) ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa (1992). Prowadzi wraz ze Zbigniewem Sałajem pracownię interdyscyplinarną na tej uczelni. Pracuje w różnych mediach: malarstwo, rysunek, instalacja, obiekt, wideo, teoria sztuki, kuratorstwo. Zainteresowany krytyką kultury wizualnej, teorią widzenia i percepcji, językoznawstwem i edukacją, medycyną i psychiatrią, teatrologią, filmoznawstwem. Doktor habilitowany. Pracuje i mieszka w Skoczowie i Krakowie. Jego prace znajdują się kolekcji Małopolskiej Fundacji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.

Organizatorzy: Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie i Małopolska Fundacja Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Grzegorz Sztwiertnia, Libella
Wernisaż: 5 września 2014 roku, godz. 18.30
Wystawa potrwa do 14 września 2014 roku
BWA w Tarnowie
ul. Słowackiego 1
Tarnów

Dodaj komentarz