MCK w poszukiwaniu artystycznej Tożsamości

Od 18 września w piwnicach Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie będzie można oglądać wystawę zbiorową pt. Toż samość będącą zestawieniem postaw twórczych współczesnych artystów pochodzenia polskiego żyjących i pracujących we Francji z artystami działającymi w Polsce w celu konfrontacji indywidualnych interpretacji pojęcia tożsamości.

Christian Glusak, „Ołtarz”, fotografia na papierze bartytowym, 30 x 45 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Christian Glusak, „Ołtarz”, fotografia na papierze bartytowym, 30 x 45 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Leszek Żebrowski:

(…) Propozycja takiej postawy i wyznaczonej w definicjach drogi tożsamości narodowej wydaje się obecnie nieco anachroniczna. Myślenie, iż pozytywnym wyrazem tożsamości narodowej jest patriotyzm, a negatywnym szowinizm również budzi negatywne skojarzenia. Zatem nasze poszukiwania tożsamości zostały zobrazowane ponad granicami państw czy terytoriów. W rezultacie każdy z zaproszonych do projektu artystów miał w kilku zdaniach skomentować swój stosunek do pojęcia tożsamości aby ułatwić nam zrozumienie zgłoszonych do projektu prac. I tak przekonaliśmy się, że również artysta tworzy swoją tożsamość w indywidualny sposób, najczęściej przez nakładanie się różnych, także przeciwstawnych wpływów.

I mimo, że wpływy te nie zawsze są zbieżne, artyści usiłują poukładać je intuicyjnie tak, by wzmacniały się wzajemnie, nie powodowały dysonansu lecz raczej budowały spójną tożsamość kulturową czy artystyczną. Krzewienie elementów kulturowych, które wzmacniają tożsamość kulturową narodu jest ważne, gdyż ludzie bez poczucia miejsca, posiadanego dziedzictwa i nie przywiązani do tradycji w danym kraju, nie są w stanie umacniać swojej własnej tożsamości.

Należy pamiętać, że tożsamość artysty budowana jest w nieco inny sposób. Artystyczna tożsamość wykracza bowiem poza ramy narodowe i nie rezygnując nawet podświadomie z tradycji narodowych poszukuje elementów wspólnych, tożsamych z dziedzictwem kultury europejskiej a nawet światowej. Popatrzmy zatem jak problem Tożsamości interpretują artyści biorący udział w wystawie.

Leszek Żebrowski

Artyści: Grzegorz Bienias (Polska), Adam Brincken (Polska), Cheni (Francja), Daniel Dyminski (Francja), Christian Glusak (Francja), Janusz Leśniak (Polska), Lucienne Smagala (Francja), Teresa Żebrowska (Polska)
Kuratorzy wystawy: Leszek Żebrowski, Lucienne Smagala, Joel Delaine

Toż samość
Wernisaż: 18 września 2014 roku, godz. 18.00
Wystawę można oglądać do 3 października 2014 roku
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25
Kraków

Dodaj komentarz