Patrycja Dołowy na granicy pamięci

Od 13 września w Galerii Manhattan w Łodzi będzie można oglądać wystawę prac Patrycji Dołowy pt. Widoczki: pamięć miasta / pamięć ciała.

Patrycja Dołowy, „Widoczki: pamięć miasta/pamięć ciała” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Patrycja Dołowy, „Widoczki: pamięć miasta/pamięć ciała” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Widoczki: pamięć miasta/pamięć ciała to wystawa i działanie o charakterze performatywnym artystki w przestrzeni miasta, polegające na zakopywaniu odlewów ciała, w które wbudowane są fotografie i teksty obrazujące indywidualne historie mieszkańców Łodzi związane z dziejami miasta. Działanie artystki wpisuje się w nurt sztuki opartej na postpamięci i pamięci ciała, jego celem jest odsłonięcie indywidualnych losów mieszkańców Łodzi budujących zapomnianą i wielokulturową tożsamość miasta. W oficjalnej historii brakuje miejsca na jednostkowe i oddolne wspomnienia. Artystka w swoich działaniach przywołuje te indywidualne opowieści. Idzie tropem wspomnień swojej rodziny, która pochodziła z Łodzi.

Widoczki: pamięć miasta/pamięć ciała to próba spojrzenia na przestrzeń, pamięć i historię z codziennej perspektywy, szukania świadectw, bycia, rejestracji. To próba zmierzenia się z zagładą i traumą II wojny i wreszcie osobista podróż artystki w głąb siebie, własnej historii oraz historii jej rodziny.

Patrycja Dołowy – artystka fotografka, absolwentka WSF AFA we Wrocławiu, tworzy subiektywne fotografie używając klasycznych technik, aktywna działaczka społeczna, Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2012.

Patrycja Dołowy, Widoczki: pamięć miasta/pamięć ciała
Wernisaż: 13 września 2014 roku, godz. 19.00
Wystawę można oglądać do 30 września 2014 roku
Galeria Manhattan w Łodzi

Dodaj komentarz