• 2014-09-04

Nigdy tu już nie powrócę? | Otwarcie nowego budynku Cricoteki

12 września o godzinie 18.00 Cricoteka po raz pierwszy zaprasza do nowej siedziby przy ulicy Nadwiślańskiej 2–4 w Krakowie. Nowy budynek Cricoteki inspirowany jest dziełem Tadeusza Kantora (ambalaż, idea niemożliwego).

Tadeusz Kantor, Wieszak, z serii Pomniki Niemożliwe (1970), Collage fotograficzny, fot. Jacek Maria Stokłosa (źródło: materiały prasowe)

Tadeusz Kantor, Wieszak, z serii Pomniki Niemożliwe (1970), Collage fotograficzny, fot. Jacek Maria Stokłosa (źródło: materiały prasowe)

Cricoteka została założona w Krakowie w 1980 roku z inicjatywy Tadeusza Kantora jako żywe archiwum Teatru Cricot 2. Zgodnie z wolą artysty, Cricoteka od początku pełniła równolegle funkcje muzeum, archiwum, galerii i ośrodka badań, jednocześnie gromadząc unikalne materiały dokumentujące działalność Teatru i jego założyciela. Cricoteka zajmuje się obecnie organizacją wystaw, spektakli, warsztatów oraz innych wydarzeń. Wydaje publikacje poświęcone sztuce i życiu Tadeusza Kantora.

W nowym budynku zaplanowano dwa główne nurty działalności Cricoteki. Pierwszy – związany z prezentacją twórczości Tadeusza Kantora oraz drugi – ukazujący jej wpływ na współczesną sztukę i teatr. Założenia te będą realizowane poprzez kolejne odsłony stałej ekspozycji oraz wystawy czasowe.

W 2006 w międzynarodowym konkursie architektonicznym wyłoniono koncepcję autorstwa IQ2 Konsorcjum. W 2009 roku projekt Cricoteki otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pn. Budowa nowej siedziby Cricoteki w tym Muzeum Tadeusza Kantora z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz środki na wkład własny pochodzące z budżetu Województwa Małopolskiego.

Ze zderzenia dwóch materii (jak w rysunku Tadeusza Kantora Człowiek niosący stół) powstała przestrzeń łącząca nowoczesną architekturę z budynkami najstarszej w Krakowie elektrowni. W efekcie rewitalizacji powstał wielofunkcyjny budynek mieszczący przestrzenie wystawiennicze, Archiwum Cricoteki wraz z Czytelnią, Salę Teatralną, Salą Edukacyjną, Księgarnię oraz Crico-Cafe, usytuowaną na najwyższym piętrze budynku, skąd można podziwiać panoramę Krakowa. Zwiedzający mogą też zrelaksować się na placu przed budynkiem.

Uroczyste otwarcie nowego budynku Cricoteki | Nigdy tu już nie powrócę?
12 września 2014 roku, godz. 18.00
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka
Kraków

Dodaj komentarz